Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

Zniesienie stanu epidemii a podatki

21 czerwca, 2022
Krzysztof Niemiec
Z związku z epidemią COVID-19 wprowadzone zostały szczególne przepisy podatkowe mające na celu ułatwienie rozliczeń przedsiębiorców. Część z nich miała obowiązywać w okresie stanu epidemii, a część w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z tym, że 16 maja został w Polsce zniesiony stan epidemi przestawiamy wpływ tego zdarzenia na podatki.

Podatek od budynków

Ustawy podatkowe przewidują zwolnienie z podatku od budynków do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii. Oznacza to, że od 1 czerwca podatek ten ponownie stanie się wymagalny, a zatem zapłacisz go do 20 lipca 2022 r.

Przypomnijmy, że podatek ten obciąża podatników, u których wartość wszystkich budynków oddanych w najem, czy dzierżawę przekracza 10 mln złotych. Stawka podatku wynosi 0,035% podstawy opodatkowania, przy czym zapłacony podatek obniży zaliczkę na podatek z działalności gospodarczej.

Darowizny związane z przeciwdziałaniem COVID-19

W przypadku przekazania darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, masz prawo do ich odliczenia od dochodu. W początkowej fazie epidemii mogłeś nawet odliczyć podwójną ich wartość.

Jednak w związku z uchyleniem stanu epidemii, od 1 czerwca darowizny na te cele nie będą dawały uprawnienia do ich odliczenia. Jeżeli zatem planowałeś taką darowiznę, musisz się pospieszyć.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19

Możliwość jednorazowej amortyzacji dotyczyła nabytych środków trwałych, które służyły do produkcji towarów mających przeciwdziałać epidemii – np. do produkcji maseczek, respiratorów, czy rękawiczek.

Ulga ta, z uwagi na zniesienie stanu epidemii, będzie dotyczyła urządzeń zakupionych do końca maja 2022 r. i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych. Późniejsze ich wprowadzenie do ewidencji spowoduje konieczność dokonywania odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.

Ulga IP BOX i B+R

W trakcie trwania pandemii dopuszczono do bieżącego, czyli już w zaliczkach na podatek, rozliczania ulgi B+R i IP BOX. Przypomnijmy, że z tego uproszczania mogli skorzystać tylko ci podatnicy, których badania były wykorzystywane w przeciwdziałaniu epidemii COVID-19.

Ulga ta, w obu przypadkach, będzie obowiązywała do końca 2022 roku.

Limity i zwolnienia

Do końca 2022 roku będą obowiązywały również podwyższone limity zwolnień dotyczące:

zapomogi wypłacanej z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł – w 2023 r. 1 000 zł;
zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 10 000 – od 2023 r. 6 000 zł;
wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł – od 2023 r. 1000 zł;
dopłaty sfinansowanej z innych źródeł niż fundusz socjalny do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł – w 2023 r. 2000 zł.

Uproszczenia związane z ulgą na złe długi

Dłużnicy, którzy nie byli w stanie uregulować swoich zobowiązań z uwagi na epidemię COVID-19, przy zachowaniu dodatkowych warunków, nie mieli obowiązku dokonywania korekty. Zwolnienie z tego obowiązku będzie obowiązywało do końca 2022 r.

Natomiast wierzyciele, którzy nie otrzymali zapłaty w terminie 30 dni od upływu płatności mogli skorzystać z ulgi na złe długi już po tym okresie. Od 2023 roku okres ten ponownie zostanie wydłużony do 90 dni.

Bez wpływu na preferencje

Część uproszczeń powiązana została zarówno z obowiązywaniem stanu epidemii jak i stanu zagrożenia epidemicznego. Ponieważ ten drugi stan nie został zniesiony nadal obowiązują preferencje dotyczące:

raportowania schematów podatkowych – termin na ich przesłanie zostały zawieszone;
terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR, czyli informacji o płatności na rachunek spoza białej listy – nadal obowiązuje termin 14 dni;
możliwości posługiwania się starszymi (niż 12 miesięcy) certyfikatami rezydencji lub ich kopiami – do dwóch miesięcy po odwołaniu obu stanów;
przedłużenia terminu na wydanie interpretacji indywidualnej;
niektórych obowiązków dotyczących cen transferowych.

VAT

Warto również przypomnieć, że wprowadzone preferencje w zakresie podatku VAT – głównie obniżenie  do 0% na niektóre towary – przestało obowiązywać w dniu uchylenia stanu epidemii.

Procesy księgowe związane z rozliczaniem podatku VAT stają się proste przy użyciu oprogramowania Comarch ERP XT, które jest zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami. Prowadzenie księgowości może być proste niezależnie, czy wykonujemy ją samodzielnie czy z udziałem biura księgowego.

O czym warto pamiętać?

Zwróć uwagę na konieczność opłacania podatku od budynków. Będzie on ponownie obowiązywał już od czerwca 2022 roku.
Jeżeli planujesz zakup urządzenia lub przekazanie darowizny na cele wiązane z walką z COVID-19, musisz się pośpieszyć. Preferencje te kończą się z 31 maja.
Część preferencji kończy się w ostatnim dniu 2022 roku. Szczególną uwagę zwróć na podwyższone wartości limitów zwolnień.
Pozostałe preferencje nie uległy zmianie. Zasadniczo zakończą się one w związku z uchyleniem stanu zagrożenia epidemicznego.
Preferencje w VAT, czyli możliwość zastosowania 0% stawki, zasadniczo przestały już obowiązywać.
Krzysztof Niemiec
Doradca podatkowy (nr wpisu 12043) w Kancelarii Bogdan Chudoba Adwokaci spółka partnerska. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego na UEK.
Artykuł przypadł Ci do gustu? Warto go podać dalej!

Ostatnie wpisy

22 lutego, 2024
Czy niedostosowanie się do obowiązku KSeF może być kosztowne?
Wprowadzenie obowiązkowego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) nie mogło obejść się bez możliwości stosowania p...
Czytaj więcej ➔
20 lutego, 2024
Uprawnienia w KSeF
Jedną z najważniejszych kwestii w KSeF pod względem praktycznym, będzie kwestia nadania odpowiednich uprawnień, czyli ok...
Czytaj więcej ➔
8 lutego, 2024
Estoński CIT - czym jest i dla kogo?
Wiesz co to estoński CIT? Może słyszałeś o nim, ale nie miałeś czasu zainteresować tym tematem? Z tego artykułu dowiesz ...
Czytaj więcej ➔

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down