Ewidencja Ryczałtowa Online

W ramach dedykowanego modułu programu Comarch ERP XT, poprowadzisz i rozliczysz swoją działalność w oparciu o ryczałt ewidencjonowany online lub w aplikacji mobilnej.
Skorzystaj za darmo
Program do ryczałtu - Ryczałt Online
Możliwość skorzystania z niskich stawek podatkowych
Proste wyliczenie wartości składki zdrowotnej
Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów
Brak obowiązku składania deklaracji podatkowych dotyczących ryczałtu w trakcie roku

Kto może stosować ryczałt?

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
są osobami fizycznymi, spółkami cywilnymi osób fizycznych, spółkami cywilnymi osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku lub spółkami jawnymi osób fizycznych,
nie przekroczyli przychodów ze sprzedaży netto w wysokości 2 000 000 euro.
Dodatkowo, z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:
podmioty, które rozpoczynają prowadzenie działalności, za wyjątkiem osób, które w ramach tej działalności będą sprzedawać towary czy też usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy,
osoby, które w poprzednim roku były opodatkowane w formie karty podatkowej, pod warunkiem, że nie przekroczyły przychodów w wysokości 2 mln euro,
rolnicy dokonujący sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Stawki Ryczałtu Ewidencjonowanego w wybranych branżach

 • Ryczałt dla programisty

  Jaka stawka ryczałtu dla branży IT?
  Najczęściej wykorzystywane stawki ryczałtu w zawodzie IT to: 8,5% lub 12%. Testerzy zajmujący się wyłącznie pracą odtwórczą (testy manualne), która nie ma charakteru usługi doradczej lub usługi związanej z programowaniem z reguły wybierają stawkę 8,5%. Programiści z uwagi na charakter świadczonych usług zazwyczaj mogą skorzystać jedynie ze stawki ryczałtu 12%.
  Ryczałt dla programisty
 • Ryczałt dla usług remontowo-budowlanych

  Jaka stawka ryczałtu dla usług budowlano-remontowych?
  Właściciele firm remontowo-budowlanych rozliczający się za pomocą ryczałtu, korzystają najczęściej ze stawki 5,5%. Aby zdefiniować pojęcie usług budowlanych należy zapoznać się z systemem klasyfikacji produktów i usług i wybrać odpowiedni kod PKWiU.
  Można znaleźć tam między innymi „roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków czy budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej”.
  Ryczałt dla usług remontowo-budowlanych
 • Ryczałt dla usług fotograficznych

  Jaka stawka ryczałtu dla usług fotograficznych?
  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za usługi fotograficzne najczęściej wynosi 15% wartości przychodu. Czynności opodatkowane tą stawką, zostały wymienione w grupie PKWiU 74.20.
  Każdy, kto decyduje się na tę formę opodatkowania, musi prowadzić ewidencję przychodów.
  Ryczałt dla usług fotograficznych

Zobacz jak samodzielnie poprowadzić ewidencję ryczałtową w Comarch ERP XT

Ryczałt Online, samodzielne rozliczanie ryczałtu

Kto nie może skorzystać z ryczałtu?

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie skorzystają osoby, które:
opłacają w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej,
korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
osiągają w całości bądź w części przychody z prowadzenia apteki,
osiągają w całości bądź w części przychody z działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
osiągają w całości bądź w części przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym – z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
Dodatkowo, z ryczałtu nie mogą korzystać osoby, które podjęły się działalności po zmianie:
z działalności wykonywanej samodzielnie na działalność wykonywaną w formie spółki z małżonkiem,
z działalności wykonywanej w formie spółki małżonków na działalność wykonywaną przez jednego lub każdego z małżonków,
z działalności prowadzonej samodzielnie przez jednego małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka,
jeżeli przed zmianą którykolwiek z małżonków opłacał z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na zasadach ogólnych. W takim przypadku ryczałt będzie można wybrać dopiero w kolejnym roku podatkowym.
Pamiętaj!
Nie możesz korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeśli rozpoczynasz prowadzenie działalności samodzielnie lub w formie spółki i w ramach tej działalności będziesz sprzedawać towary bądź świadczyć usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Jak prowadzić księgowość na ryczałcie?

Ryczałtowcy (czyli indywidualni przedsiębiorcy i spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy:
ewidencję przychodów,
wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
ewidencję wyposażenia,
karty przychodów pracowników oraz
dowody zakupu towarów.
Obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ewidencja Ryczałtowa w Comarch ERP XT

W ramach obsługi ewidencji ryczałtowej w programie, dostarczamy funkcjonalności pozwalające Użytkownikowi na:
prowadzenie zapisów Ewidencji przychodów oraz Ewidencji produktów rolnych,
prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu,
obliczenie i wysyłkę plików JPK, deklaracji VAT-UE, PIT-11, VIU-DO oraz zaliczki na PIT-28,
rozliczenia właścicieli wraz z wyliczaniem składki zdrowotnej,
ewidencję i rozliczenie wynagrodzeń pracowników,
ewidencję wyposażenia oraz środków trwałych,
ewidencję dokumentów środków trwałych.
Program do Ryczałtu, księgowość online ryczałt
Ułatw sobie prowadzenie biznesu z Comarch ERP XT

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down