Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

M Zarządzaj firmą przez telefon

Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

Ewidencja Ryczałtowa Online

W ramach dedykowanego modułu programu Comarch ERP XT, poprowadzisz i rozliczysz swoją działalność w oparciu o ryczałt ewidencjonowany online lub w aplikacji mobilnej.

Skorzystaj za darmo

Możliwość skorzystania z niskich stawek podatkowych
Proste wyliczenie wartości składki zdrowotnej
Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów
Brak obowiązku składania deklaracji podatkowych dotyczących ryczałtu w trakcie roku

Kto może stosować ryczałt?

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
 • są osobami fizycznymi, spółkami cywilnymi osób fizycznych, spółkami cywilnymi osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku lub spółkami jawnymi osób fizycznych,
 • nie przekroczyli przychodów ze sprzedaży netto w wysokości 2 000 000 euro.
Dodatkowo, z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:
 • podmioty, które rozpoczynają prowadzenie działalności, za wyjątkiem osób, które w ramach tej działalności będą sprzedawać towary czy też usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy,
 • osoby, które w poprzednim roku były opodatkowane w formie karty podatkowej, pod warunkiem, że nie przekroczyły przychodów w wysokości 2 mln euro,
 • rolnicy dokonujący sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Stawki Ryczałtu Ewidencjonowanego w wybranych branżach

Zobacz jak samodzielnie poprowadzić ewidencję ryczałtową w Comarch ERP XT

Kto nie może skorzystać z ryczałtu?

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie skorzystają osoby, które:
 • opłacają w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej,
 • korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 • osiągają w całości bądź w części przychody z prowadzenia apteki,
 • osiągają w całości bądź w części przychody z działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • osiągają w całości bądź w części przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym – z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
Dodatkowo, z ryczałtu nie mogą korzystać osoby, które podjęły się działalności po zmianie:
 • z działalności wykonywanej samodzielnie na działalność wykonywaną w formie spółki z małżonkiem,
 • z działalności wykonywanej w formie spółki małżonków na działalność wykonywaną przez jednego lub każdego z małżonków,
 • z działalności prowadzonej samodzielnie przez jednego małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka,
 • jeżeli przed zmianą którykolwiek z małżonków opłacał z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na zasadach ogólnych. W takim przypadku ryczałt będzie można wybrać dopiero w kolejnym roku podatkowym.

Pamiętaj!
Nie możesz korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeśli rozpoczynasz prowadzenie działalności samodzielnie lub w formie spółki i w ramach tej działalności będziesz sprzedawać towary bądź świadczyć usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Jak prowadzić księgowość na ryczałcie?

Ryczałtowcy (czyli indywidualni przedsiębiorcy i spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy:
 • ewidencję przychodów,
 • wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencję wyposażenia,
 • karty przychodów pracowników oraz
 • dowody zakupu towarów.

Obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

  Ewidencja Ryczałtowa w Comarch ERP XT

  W ramach obsługi ewidencji ryczałtowej w programie, dostarczamy funkcjonalności pozwalające Użytkownikowi na:
  • prowadzenie zapisów Ewidencji przychodów oraz Ewidencji produktów rolnych,
  • prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu,
  • obliczenie i wysyłkę plików JPK, deklaracji VAT-UE, PIT-11, VIU-DO oraz zaliczki na PIT-28,
  • rozliczenia właścicieli wraz z wyliczaniem składki zdrowotnej,
  • ewidencję i rozliczenie wynagrodzeń pracowników,
  • ewidencję wyposażenia oraz środków trwałych,
  • ewidencję dokumentów środków trwałych.

  Ułatw sobie prowadzenie biznesu z Comarch ERP XT