M Zarządzaj firmą przez telefon

Księgowość online

Comarch ERP XT to narzędzie online do kompleksowego prowadzenia każdej formy księgowości w Polsce. Księgowość internetowa jest obecnie najpopularniejszą formą prowadzenia dokumentacji finansowej w małej firmie. Comarch ERP XT to mobilna aplikacja do KOMPLEKSOWEGO prowadzenia księgowości online za pośrednictwem chmury Comarch.

Testuj program do prowadzenia księgowości online!

Jaka forma księgowości dla mojej firmy?

Przedsiębiorcy korzystający z programu Comarch ERP XT mają do wyboru prowadzenie księgowości na zasadach Księgi Przychodów i Rozchodów lub pełnej Księgowości Kontowej. Odpowiednio w programie nazywamy to Księga Podatkowa oraz Księga Handlowa. Obie formy pozwalają na prowadzenie księgowości zgodnej z przepisami, a Comarch, jako producent dba o to, aby wszystkie zmiany w przepisach były na bieżąco aktualizowane w programie. Daje to przedsiębiorcy gwarancję, że działając na modułach księgowych w Comarch ERP XT zawsze działa zgodnie z przepisami.

Księga Podatkowa (KPiR) – dla kogo?

Rozliczenie księgowości na zasadach Księgi Przychodów i Rozchodów mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy:

 • są osobami fizycznymi, spółkami cywilnymi osób fizycznych, spółkami jawnymi osób fizycznych oraz spółkami partnerskimi,
 • nie przekroczyli przychodów ze sprzedaży netto w wysokości 2 000 000 euro.

Dodatkowo obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy:

 • wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów,
 • prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg,
 • duchownych, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Kogo zatem nie dotyczy obowiązek prowadzenia księgi? Nie dotyczy on osób, które:

 • opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych,
 • wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,
 • wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim,
 • dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności.

KPiR online – lista możliwości i funkcji, rozwiązań w Comarch ERP XT

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów w Comarch ERP XT jest proste i bardzo intuicyjne. Oprócz licznych usprawnień i automatyzacji pracy operatora w module można wykonać:

N
prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu,
N
prowadzenie zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
N
obliczenie i wysyłka deklaracji: VAT-7, VAT-UE, PIT-36 i PIT-36L,
N
rozliczenia właścicieli,
N
ewidencję i rozliczenie wynagrodzeń pracowników,
N
ewidencję wyposażenia oraz środków trwałych,
N
ewidencję dokumentów środków trwałych,
N
wprowadzanie dokumentów kosztowych do systemu poprzez mechanizm odczytywania plików PDF i zdjęć, Comarch OCR.

Księga Handlowa – dla kogo?

Rozliczenie księgowości na zasadach pełnej księgowości kontowej muszą wybrać wszyscy przedsiębiorcy wymienieni powyżej, jeśli ich przychody netto za rok poprzedni przekroczyły wartość 2 000 000 euro oraz:

 • spółki handlowe,
 • jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
 • gminy, powiaty, województwa,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
 • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jednostki niewymienione w powyższych punktach, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Księga handlowa online – lista możliwości i funkcji, rozwiązań w Comarch ERP XT

O ile prowadzenie pełnej księgowości samodzielnie jest znacznie bardziej skomplikowane niż KPiR, o tyle w programie Comarch ERP XT staraliśmy się wdrożyć wszelkie możliwe ułatwienia tego procesu. Moduł Księga Handlowa pozwala na:

N
generowanie plików JPK i wysyłkę do urzędu skarbowego,
N
prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu,
N
prowadzenie zapisów Księgi Handlowej,
N
wygenerowanie wzorcowego planu kont oraz dostosowanie go do wymogów swojej firmy,
N
wprowadzenie Bilansu Otwarcia kont księgowych i przenoszenie ich na kolejne okresy obrachunkowe,
N
generowanie zestawień obrotów i sald na wskazanych kontach z wykorzystaniem kreatora zestawień,
N
obliczenie i wysyłka deklaracji: VAT-7, VAT-UE, PIT-36 i PIT-36L,
N
rozliczenia właścicieli,
N
ewidencję i rozliczenie wynagrodzeń pracowników,
N
ewidencję wyposażenia oraz środków trwałych,
N
ewidencję dokumentów środków trwałych,
N
wprowadzanie dokumentów kosztowych do systemu poprzez mechanizm odczytywania plików PDF i zdjęć, Comarch OCR.

A co jeśli mogę wybrać? Jaki rodzaj księgowości wybrać?

Przedsiębiorcy, którzy znajdują się w grupie, która może wybrać, jaki rodzaj księgowości będzie prowadzić zazwyczaj wybierają prowadzenie jej na zasadach Księgi Przychodów i Rozchodów. Dlaczego?

 • Jest ona znacznie tańsza – zarówno programy umożliwiające samodzielne prowadzenie KPiR jak i biura rachunkowe są znacznie tańsze niż w przypadku pełnej księgowości. Program do prowadzenia księgowości online kosztuje zaledwie 28 zł miesięcznie.
 • Mniej obowiązków – osoba pracująca na KPiR nie jest zmuszona do prowadzenia polityki rachunkowości ani sprawozdań finansowych.
 • Jest znacznie łatwiejsza – dzięki temu, że nie ma konieczności chociażby wykonywania sprawozdań finansowych, przedsiębiorca może sam prowadzić taką księgowość. Wystarczy stosować się do aktualnych przepisów i w terminach dostarczać konieczne dokumenty do odpowiednich organów. Dzięki programowi Comarch ERP XT można to zrobić online.

W przypadku Księgi Przychodów i Rozchodów nie ma też konieczności tworzenia wielu raportów i statystyk, jak duża korporacja czy spółka giełdowa pracującą na pełnej księgowości. Dlatego uważa się, że najkorzystniejszą formą prowadzenia księgowości w firmach MSP jest właśnie Księga.

Samodzielna księgowość przez Internet lub wymiana dokumentów online z biurem rachunkowym?

Przedsiębiorca, po wyborze formy prowadzenia księgowości, musi jeszcze dokonać kolejnego wyboru: czy prowadzić księgowość samodzielnie w programie, czy też zlecić jej prowadzenie do biura rachunkowego. Pracując na programie Comarch ERP XT obie te formy są możliwe, a program znacznie ułatwia prowadzenie księgowości samemu jak i współpracę z biurem rachunkowym. Bardzo ważnym aspektem korzystania z programu jest gwarancja producenta o zgodności z przepisami. Specjaliści w Comarch pracujący nad programem weryfikują na bieżąco zmieniające się przepisy prawa i jeśli tylko zachodzi potrzeba dostosowania programu do nich, wersja z dostosowaniem pojawia się jeszcze zanim zaczną obowiązywać.
W czym pomoże mi program, jeśli zdecyduję się prowadzić księgowość sam?
W programie Comarch ERP XT umieściliśmy szereg udogodnień dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić księgowość samodzielnie:

N
automatycznie przenoszenie zatwierdzonych dokumentów do zapisów rejestrów VAT sprzedaży i zakupu,
N
automatyczne przenoszenie zapisów rejestru VAT do KPiR,
N
generowanie wzorcowego planu kont w oparciu o rodzaj prowadzonej działalności,
N
ułatwienia księgowania zapisów rejestru VAT do zapisów pełnej księgowości przy pomocy stworzonych schematów księgowych,
N
automatyczne przypomnienia (również w aplikacjach mobilnych) o terminach obowiązków podatkowych (wysyłka deklaracji, opłaty itp.),
N
wysyłka deklaracji i pobieranie UPO bezpośrednio z programu,
N
komunikacja z bankowością internetową – wysyłka paczek przelewów do realizacji oraz pobieranie danych z wyciągów bankowych.

Jeśli jednak prowadzenie księgowości samodzielnie nie jest przewidziane w przedsiębiorstwie można skorzystać z wymiany danych z biurem rachunkowym. Dzięki mechanizmowi o nazwie IWD (Internetowa Wymiana Danych) w programie Comarch ERP XT wystarczy zaledwie kilka kliknięć, aby wysłać wszystkie zgromadzone w danym okresie dokumenty do biura rachunkowego pracującego na programie Comarch ERP OPTIMA. Po ich otrzymaniu całość działań księgowych przejmuje nasze biuro rachunkowe, a przedsiębiorca nie musi fatygować się do swojego biura rachunkowego z papierowymi dokumentami. Ogromnym usprawnieniem w procesie wprowadzania dokumentów do systemu jest mechanizm Comarch OCR. Dzięki niemu, wystarczy wczytać zdjęcie lub pdf z dokumentem kosztowym lub wykorzystać kamerę telefonu komórkowego, a mechanizm sam odczyta zawarte na nim dane i wprowadzi je jako dokument kosztowy w systemie.

Księgowanie online w XT: wsparcie i szkolenia lub Usługa Księgowa

Comarch, jako producent programów ERP, od ponad 25 lat dba o to, aby przedsiębiorcy, korzystający z naszych rozwiązań, mieli programy zawsze aktualne z przepisami oraz, aby praca na tych programach była jak najbardziej intuicyjna i prosta. Każda forma pracy z systemami, czy jest to samo fakturowanie, czy fakturowanie z rozliczaniem magazynu, czy też prowadzenie uproszczonej lub pełnej księgowości, pozwala na wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem i rozliczeniem firmy również mobilnie dzięki aplikacjom na systemy iOS i Android. To właśnie doświadczenie Comarch, niezawodność i mobilność aplikacji do prowadzenie firmy przekłada się na tak wysokie zaufanie i satysfakcję tysięcy Klientów Comarch.