Księgowość online

Comarch ERP XT to narzędzie online do kompleksowego prowadzenia każdej formy księgowości w Polsce. Księgowość internetowa jest obecnie najpopularniejszą formą prowadzenia dokumentacji finansowej w małej firmie. Comarch ERP XT to mobilna aplikacja do KOMPLEKSOWEGO prowadzenia księgowości online za pośrednictwem chmury Comarch.
Księgowość Online, program do księgowania
Testuj program do prowadzenia księgowości online!

Jaka forma księgowości dla mojej firmy?

Przedsiębiorcy korzystający z programu Comarch ERP XT mogą w ramach modułu Księga Podatkowa i Ryczałt skorzystać z Ewidencji Ryczałtowej oraz z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Wybierając moduł Księgi Handlowej mogą z kolei prowadzić księgowość na zasadach ogólnych i wykorzystać potencjał dostępnych tam schematów księgowych. Obie formy pozwalają na prowadzenie księgowości zgodnej z przepisami, a Comarch, jako producent dba o to, aby wszystkie zmiany w przepisach były na bieżąco aktualizowane w programie. Daje to przedsiębiorcy gwarancję, że działając na modułach księgowych w Comarch ERP XT zawsze działa zgodnie z przepisami.

Ewidencja Ryczałtowa – dla kogo?

Rozliczenie księgowości w formie Ewidencji Ryczałtowej mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy:
są osobami fizycznymi, spółkami cywilnymi osób fizycznych, spółkami cywilnymi osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku lub spółkami jawnymi osób fizycznych,
nie przekroczyli przychodów ze sprzedaży netto w wysokości 2 000 000 euro.
Dodatkowo z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać także:
podmioty, które rozpoczynają prowadzenie działalności (za wyjątkiem osób, które w ramach tej działalności będziesz sprzedawać towary bądź świadczyć usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy),
osoby, które w poprzednim roku były opodatkowane w formie karty podatkowej, pod warunkiem, że nie przekroczyły przychodów w wysokości 2 mln euro,
rolnicy dokonujący sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego.
Kto nie może skorzystać z ewidencji ryczałtowej? Przede wszystkim osoby, które:
opłacają w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej,
korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
osiągają w całości bądź części przychody z prowadzenia apteki,
osiągają w całości bądź części przychody z działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
osiągają w całości bądź części przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym – z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Ewidencja Ryczałtowa online – lista możliwości i funkcji, rozwiązań w Comarch ERP XT

Prowadzenie działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z najczęściej wybieranych form opodatkowania działalności gospodarczej. Stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 17%. W ramach obsługi ewidencji ryczałtowej w programie, zapewniamy funkcjonalności pozwalające Użytkownikowi na:
prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu,
prowadzenie zapisów Ewidencji przychodów oraz Ewidencji produktów rolnych,
obliczenie i wysyłka plików JPK, deklaracji VAT-UE, PIT-11, VIU-DO oraz zaliczki na PIT-28,
rozliczenia właścicieli wraz z wyliczaniem składki zdrowotnej,
ewidencję i rozliczenie wynagrodzeń pracowników,
ewidencję wyposażenia oraz środków trwałych,
ewidencję dokumentów środków trwałych,
wprowadzanie dokumentów kosztowych do systemu poprzez mechanizm odczytywania plików PDF i zdjęć, Comarch OCR.

KPiR online – lista możliwości i funkcji, rozwiązań w Comarch ERP XT

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów w Comarch ERP XT jest proste i bardzo intuicyjne. Oprócz licznych usprawnień i automatyzacji pracy operatora w module można wykonać:
prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu,
prowadzenie zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
obsługa plików JPK,
obliczenie i wysyłka deklaracji: VAT-UE, VIU-DO, PIT-36 i PIT-36L,
integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF),
rozliczenia właścicieli,
ewidencję i rozliczenie wynagrodzeń pracowników,
ewidencję wyposażenia oraz środków trwałych,
ewidencję dokumentów środków trwałych,
wprowadzanie dokumentów kosztowych do systemu poprzez mechanizm odczytywania plików PDF i zdjęć, Comarch OCR.

Księga Handlowa – dla kogo?

Rozliczenie księgowości na zasadach pełnej księgowości kontowej muszą wybrać wszyscy przedsiębiorcy wymienieni powyżej, jeśli ich przychody netto za rok poprzedni przekroczyły wartość 2 000 000 euro oraz:
spółki handlowe,
jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
gminy, powiaty, województwa,
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jednostki niewymienione w powyższych punktach, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Księga handlowa online – lista możliwości i funkcji, rozwiązań w Comarch ERP XT

O ile prowadzenie pełnej księgowości samodzielnie jest znacznie bardziej skomplikowane niż KPiR, o tyle w programie Comarch ERP XT staraliśmy się wdrożyć wszelkie możliwe ułatwienia tego procesu. Moduł Księga Handlowa pozwala na:

generowanie plików JPK i wysyłkę do urzędu skarbowego,
prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu,
prowadzenie zapisów Księgi Handlowej,
wygenerowanie wzorcowego planu kont oraz dostosowanie go do wymogów swojej firmy,
wprowadzenie Bilansu Otwarcia kont księgowych i przenoszenie ich na kolejne okresy obrachunkowe,
generowanie zestawień obrotów i sald na wskazanych kontach z wykorzystaniem kreatora zestawień,
integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF),
obliczenie i wysyłka deklaracji: VAT-UE, VIU-DO, PIT-36 i PIT-36L,
rozliczenia właścicieli,
ewidencję i rozliczenie wynagrodzeń pracowników,
ewidencję wyposażenia oraz środków trwałych,
ewidencję dokumentów środków trwałych,
wprowadzanie dokumentów kosztowych do systemu poprzez mechanizm odczytywania plików PDF i zdjęć, Comarch OCR.

A co jeśli mogę wybrać? Jaki rodzaj księgowości wybrać?

Przedsiębiorcy, którzy znajdują się w grupie, która może wybrać, jaki rodzaj księgowości będzie prowadzić zazwyczaj wybierają jej uproszczoną formę czyli prowadzenie jej w formie Ewidencji Ryczałtowej lub na zasadach Księgi Przychodów i Rozchodów. Dlaczego?
Jest ona znacznie tańsza –programy umożliwiające korzystanie z ewidencji ryczałtowej lub samodzielne prowadzenie KPiR jak też i biura rachunkowe obsługujące uproszczone formy księgowości są znacznie tańsze niż w przypadku prowadzenia pełnej księgowości. Program do prowadzenia księgowości online kosztuje zaledwie 50 zł miesięcznie.
Mniej obowiązków – osoba pracująca w ramach uproszczonej formy prowadzenia księgowości nie jest zmuszona do prowadzenia polityki rachunkowości ani sprawozdań finansowych.
Jest znacznie łatwiejsza – dzięki temu, że nie ma konieczności chociażby wykonywania sprawozdań finansowych, przedsiębiorca może sam prowadzić taką księgowość. Wystarczy stosować się do aktualnych przepisów i w terminach dostarczać konieczne dokumenty do odpowiednich organów. Dzięki programowi Comarch ERP XT można to zrobić online.
W przypadku Ewidencji Ryczałtowej jak i Księgi Przychodów i Rozchodów nie ma konieczności tworzenia wielu raportów i statystyk, jak duża korporacja czy spółka giełdowa pracującą na pełnej księgowości. Jednakże wraz z rozwojem firmy, może pojawić się konieczność zmiany formy ewidencji podatkowo-księgowej, wówczas jednak w łatwy sposób możesz zmienić moduł Księgi Podatkowej i Ryczałtu na moduł Księgi Handlowej.

Samodzielna księgowość przez Internet lub wymiana dokumentów online z biurem rachunkowym?

Przedsiębiorca, po wyborze formy prowadzenia księgowości, musi jeszcze dokonać kolejnego wyboru: czy prowadzić księgowość samodzielnie w programie, czy też zlecić jej prowadzenie do biura rachunkowego. Pracując na programie Comarch ERP XT obie te formy są możliwe, a program znacznie ułatwia prowadzenie księgowości samemu jak i współpracę z biurem rachunkowym. Bardzo ważnym aspektem korzystania z programu jest gwarancja producenta o zgodności z przepisami. Specjaliści w Comarch pracujący nad programem weryfikują na bieżąco zmieniające się przepisy prawa i jeśli tylko zachodzi potrzeba dostosowania programu do nich, wersja z dostosowaniem pojawia się jeszcze zanim zaczną obowiązywać. W czym pomoże mi program, jeśli zdecyduję się prowadzić księgowość sam?

W programie Comarch ERP XT umieściliśmy szereg udogodnień dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić księgowość samodzielnie:

automatycznie przenoszenie zatwierdzonych dokumentów do zapisów rejestrów VAT sprzedaży i zakupu,
automatyczne przenoszenie zapisów rejestru VAT do KPiR,
generowanie wzorcowego planu kont w oparciu o rodzaj prowadzonej działalności,
ułatwienia księgowania zapisów rejestru VAT do zapisów pełnej księgowości przy pomocy stworzonych schematów księgowych,
automatyczne przypomnienia (również w aplikacjach mobilnych) o terminach obowiązków podatkowych (wysyłka deklaracji, opłaty itp.),
wysyłka deklaracji i pobieranie UPO bezpośrednio z programu,
komunikacja z bankowością internetową – wysyłka paczek przelewów do realizacji oraz pobieranie danych z wyciągów bankowych.
Jeśli jednak prowadzenie księgowości samodzielnie nie jest przewidziane w przedsiębiorstwie można skorzystać z wymiany danych z biurem rachunkowym. Dzięki mechanizmowi o nazwie IWD (Internetowa Wymiana Danych) w programie Comarch ERP XT wystarczy zaledwie kilka kliknięć, aby wysłać wszystkie zgromadzone w danym okresie dokumenty do biura rachunkowego pracującego na programie Comarch ERP OPTIMA. Po ich otrzymaniu całość działań księgowych przejmuje nasze biuro rachunkowe, a przedsiębiorca nie musi fatygować się do swojego biura rachunkowego z papierowymi dokumentami. Ogromnym usprawnieniem w procesie wprowadzania dokumentów do systemu jest mechanizm Comarch OCR. Dzięki niemu, wystarczy wczytać zdjęcie lub pdf z dokumentem kosztowym lub wykorzystać kamerę telefonu komórkowego, a mechanizm sam odczyta zawarte na nim dane i wprowadzi je jako dokument kosztowy w systemie.

Wymiana danych z biurem rachunkowym

System Comarch ERP XT umożliwia dwukierunkową wymianę dokumentów oraz danych z biurem rachunkowym pracującym na systemie Comarch ERP Optima. Użytkownik może wysyłać wprost ze swojego systemu do biura faktury sprzedaży oraz dokumenty kosztowe. Biuro może natomiast przesyłać informacje o płatnościach podatkowych oraz o wystawionej fakturze za usługi księgowe.

Oprócz wysyłania dokumentów oraz odbierania informacji o podatkach, każdy użytkownik aplikacji może również korzystać z wbudowanego komunikatora umożliwiającego swobodną i dwukierunkową wysyłkę wiadomości tekstowych, zdjęć oraz innych plików.

Zawsze aktualna informacja o Twojej firmie

Pulpit aplikacji został zaprojektowany w taki sposób, aby po spojrzeniu na jego ekran startowy, można było w łatwy sposób uzyskać informację o wartości sprzedaży i kosztów w danym miesiącu. Wybierając sekcję „Podatki i Opłaty”, można z kolei uzyskać informacje o bieżących podatkach i opłatach jakie wyliczy i wyśle do użytkownika biuro rachunkowe.

Informacje wyświetlane na pulpicie startowym pogrupowane są w czterech kategoriach:
Składki ZUS
Podatek PIT
Podatek VAT
Usługi księgowe

Wygodny komunikator

Użytkownik Comarch ERP XT może również korzystać z możliwość wysyłania wiadomości oraz pozostałych dokumentów do biura rachunkowego. Służy do tego wbudowany komunikator, który pozwala na pozwala na wysyłanie wiadomości tekstowych, zdjęć oraz innych plików o dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Wiadomości te są również archiwizowane, dzięki czemu można do nich wracać w dowolnym czasie.

Księgowanie online w XT: wsparcie i szkolenia

Comarch, jako producent programów ERP, od ponad 25 lat dba o to, aby przedsiębiorcy, korzystający z naszych rozwiązań, mieli programy zawsze aktualne z przepisami oraz, aby praca na tych programach była jak najbardziej intuicyjna i prosta. Każda forma pracy z systemami, czy jest to samo fakturowanie, czy fakturowanie z rozliczaniem magazynu, czy też prowadzenie uproszczonej lub pełnej księgowości, pozwala na wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem i rozliczeniem firmy również mobilnie dzięki aplikacjom na systemy iOS i Android. To właśnie doświadczenie Comarch, niezawodność i mobilność aplikacji do prowadzenie firmy przekłada się na tak wysokie zaufanie i satysfakcję tysięcy Klientów Comarch.

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down