Spółka z o.o.  – jak optymalnie wypłacić pieniądze

10 lipca, 2024
Krzysztof Niemiec
Spółka z o.o.  – jak optymalnie wypłacić pieniądze
Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. ma swoje wady i zalety. Jednym z powodów oporu przedsiębiorców do wybrania tej formy, jest podwójne opodatkowanie, czyli spółka z o.o. musi zapłacić swój podatek od osiągniętego dochodu, a wypłacając pieniądze wspólnikowi pobiera kolejny. Poniżej omówię klika innych sposobów na przekazanie pieniędzy wspólnikowi takiej spółki.

Zalety i wady spółki z o.o.

Prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma swoje zalety i wady.

Niewątpliwe podstawową zaletą spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność wspólników takiej spółki,. Jednak Twoja rola nie zawsze kończy się na byciu wspólnikiem takiej spółki. Niejednokrotnie bowiem wspólnicy stają się członkami zarządu takiej spółki, aby mieć wpływ na kierowanie jej sprawami (podpisywanie umów, reprezentowanie przed organami państwowymi, czy decydowaniu o dalszych losach spółki). Zauważ, że wspólnik a członek zarządu, to dwie osobne funkcje w współce.

Kolejną zaletą spółki z o.o. jest to, że wspólnik nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu czy zdrowotnemu. W przeciwieństwie do wspólnika spółki jawnej czy komandytowej – wspólnik spółki z o.o. nie płaci składek ZUS. Jest jeden wyjątek od tej zasady. Dotyczy on przypadku, gdy jesteś wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. (a za taką może być też uznana spółka, która ma dwóch wspólników, przy czym ten drugi nie ma wpływu na działania spółki – ma np. 1 czy 2% udziałów).

Do podstawowych wad spółki z o.o. należy zaliczyć konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych (wyższe koszty obsługi księgowej), obowiązki korporacyjne (podejmowanie uchwał, zwoływanie zgromadzenia wspólników, itp.), a także podwójne opodatkowanie.

Podwójne opodatkowanie w spółce z o.o.

Na czym polega podwójne opodatkowanie w spółce z o.o.? Oznacza to, że spółka osiągając dochód płaci swój podatek (podatek dochodowy od osób prawnych - CIT), a następnie wypłacając zysk wspólnikowi, pobiera od tej wypłaty podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT. Czyli transfer pieniędzy od poziomu spółki do wspólnika – tzw. efektywne opodatkowanie - jest dwukrotnie objęty podatkiem (PIT i CIT).

Stawka podatku CIT dla spółki z o.o. wynosi 9% lub 19%. Generalnie stawka CIT zależy od tego czy spółka nie osiągnęła przychodu powyżej 2 mln euro.

Przykład

Pan Adam wraz z żoną jest wspólnikiem spółki ABC spółka z o.o. Spółka jest opodatkowana 9% CIT i osiągnęła dochód w wysokości 1 mln zł. Po zakończonym roku wspólnicy postanowili wypłacić cały zysk spółki w formie dywidendy. W konsekwencji spółka zapłaciła 90 000 zł podatku CIT, a wypłacając wspólnikom 910 000 zł zysku, pobrała podatek w wysokości 172 900 zł (jest to 19% z 910 00 zł czyli kwota jaką musi zapłacić płatnik tytułem wypłaty z zysku). Łączne opodatkowanie wyniosło 262 900, co stanowi 26,29% dochodu.

Jednak dywidenda nie musi być jedyną formą transferu pieniędzy ze spółki do wspólnika.

Świadczenie usług na rzez spółki przez JDG wspólnika

Częsty przypadkiem jest świadczenie usług na rzecz spółki przez jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) wspólnika. Przykładem takich świadczeń może być np. wynajem maszyn, nieruchomości czy świadczenie usług prawnych, księgowych, marketingowych. W zależności od formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej wspólnika, opodatkowanie to może ulec zmniejszeniu.

Przykład

Pan Arek prowadzi jednoosobową działalność gospodarzą polegającą na wynajmie maszyn budowlanych. Jest również wspólnikiem spółki Arek-Bud spółka z o.o. zajmującej się usługami budowlanymi. Spółka wynajmuje od Pana Arka maszyny, które wykorzystuje w ramach swojej działalności gospodarczej. Koszty najmu maszyn obniżają dochód spółki z o.o. i jednocześnie stanowią przychód w działalności jednoosobowej Pana Arka. Ponieważ Pan Arek wybrał opodatkowanie działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zapłaci podatek w stawce 8,5%.  Należy pamiętać, że prowadząc JDG, oprócz podatku zapłacisz też składki ZUS.

Świadczenia powtarzające się – art. 176 KSH

Innym przykładem otrzymywania wynagrodzenia przez wspólnika spółki jest obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Obowiązek ten został uregulowany w art. 176 KSH. Warto jednak wspomnieć, że świadczenia te nie mogą być świadczeniami ciągłymi – np. prowadzenie księgowości spółki z o.o.

Wynagrodzenie za te świadczenia objęte są skalą podatkową, czyli osiągając dochód z tego tytułu do kwoty 120 000 zł w skali roku, zapłacisz 12% podatku, a powyżej tej kwoty 32% podatku.

Jeszcze nie tak dawno ZUS wskazywał, że tego typu świadczenia nie są oskładkowane. Jednak od 2022 roku zmienił zdanie i uznaje, że świadczenia te są oskładkowane, tak jak umowa zlecenia.

Wynagrodzenia za te świadczenia są kosztem spółki, zatem obniżają one jej dochód.

Pożyczki udzielone spółce

W przypadku spółki z o.o. pożyczka udzielona spółce przez jej wspólnika nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Mając kapitał prywatny, wspólnik może dokapitalizować spółkę pożyczką. Pożyczka ta musi być oprocentowana. Wypłacając odsetki od pożyczki spółka, co do zasady będzie mogła je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, co pomniejszy jej dochód.  Jednocześnie wartość odsetek od tej pożyczki będzie opodatkowana podatkiem PIT w wysokości 19%.

Wynagrodzenie członka zarządu i prokurenta

Ostatnią z możliwości otrzymania wynagrodzenia ze spółki z o.o. jest wprowadzenie odpłatności za pełnienie funkcji członka zarządu. Zwróć uwagę, że piszę tu nie o wspólniku, tylko członkach zarządu, czyli organu kierującego spółką. Bardzo często zdarza się tak, że wspólnicy są też jednocześnie jej zarządem. W takim przypadku mogą w uchwale postanowić, że za pełnienie tej funkcji spółka będzie wypłacała im wynagrodzenie. Wydatek ten również będzie kosztem spółki i będzie obniżał jej dochód.

Spółka, wypłacając to wynagrodzenie będzie zobowiązana do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych (12% lub 32%) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne w stawce 9%. Zachowując limit 10 000 zł na miesiąc (łącznie 120 000 w roku) członek zarządu zapłaci łącznie 21% (chyba że posiada inne dochody opodatkowane skalą).

Podobnie sytuacja ma się w przypadku prokurenta, czyli pełnomocnika wpisanego do KRS (specjalny rodzaj pełnomocnika). Jedyną różnicą w tym przypadku będzie to, że spółka nie jest płatnikiem podatku (czyli nie pobiera zaliczek na podatek). W konsekwencji po zakończonym roku to prokurent będzie musiał sam zapłacić podatek od osiągniętego wynagrodzenia.

Podsumowanie

Jak zatem widzisz, prowadząc działalność w formie spółki ograniczoną odpowiedzialnością, nie jesteś skazany na podwójne opodatkowanie. Ważnym argumentem w tym przypadku jest to, że spółka może zniwelować ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej (członek zarządu) lub całkowicie ją wykluczyć (jeżeli jesteś tylko wspólnikiem). Niestety pełna księgowość i koszty jej prowadzenia oraz obowiązki korporacyjne, powodują, ze to rozwiązanie nie jest optymalne dla wszystkich.

Krzysztof Niemiec
Doradca podatkowy (nr wpisu 12043) w Kancelarii Bogdan Chudoba Adwokaci spółka partnerska. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego na UEK.
Artykuł przypadł Ci do gustu? Warto go podać dalej!

Ostatnie wpisy

5 lipca, 2024
Kasa fiskalna w działalności gospodarczej
Jednym z obowiązków, który może dotyczyć też i Ciebie, jest konieczność ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrujące...
Czytaj więcej ➔
5 czerwca, 2024
Wakacje od ZUS już wkrótce. Kogo będą dotyczyć?
Projekt ustawy wprowadzający wakacje składkowe został oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów w wiosną tego roku. Przep...
Czytaj więcej ➔
21 maja, 2024
Składka zdrowotna a zmiana formy opodatkowania
Jak zapewne wiesz, wysokość składki zdrowotnej zależy od wybranej formy opodatkowania. Pewnie już nawet przyzwyczaiłeś s...
Czytaj więcej ➔

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down