Rozliczenie wydatków na samochód w PIT

11 lipca, 2023
Krzysztof Niemiec
Rozliczenie wydatków na samochód w PIT
Samochód jest jednym z podstawowych narzędzi większości przedsiębiorców. Posiadanie i używanie samochodu osobowego może wynikać z różnych tytułów, tzn. albo jest własnością firmy, lub jest przez nią wynajmowane czy leasingowane, albo nie stanowi majątku firmy, a przedsiębiorca używa swojego prywatnego samochodu w działalności. W każdym z tych przypadków wydatek będzie inaczej rozliczany.

Samochód majątkiem firmowym

W przypadku zakupu samochodu osobowego do majątku firmy, czyli traktowanie go jako środek trwały, nie będziesz mógł uwzględnić kosztu jednorazowo w miesiącu, w którym go kupiłeś. Będziesz musiał go amortyzować, czyli uwzględniać w każdym miesiącu część podniesionego wydatku, np. 1/60 jego ceny. Nowe samochody amortyzujemy przez 5 lat, natomiast używane, mogą być amortyzowane szybciej – w przeciągu 2,5 roku.

A co w przypadku, gdy samochód kupiłeś prywatnie trzy lata temu, a firmę otwierasz obecnie?

Również możesz wprowadzić go do środków trwałych i amortyzować. Jest jednak drobna różnica. Wartość od jakiej będziesz go amortyzował nie może być wyższa od wartości rynkowej na moment „wciągnięcia” go do ewidencji. Wartość tę musisz określić i udokumentować sam.

Co więcej, istnieje limit wydatku na zakup samochodu osobowego. Wynosi on 225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych oraz 150 000 zł dla pozostałych samochodów. Jeżeli kupisz droższy samochód, wartość początkowa będzie i tak limitowana do tych kwot.

Przykład:

Pan Adam kupił samochód (spalinowy) za kwotę 178 350 zł. Miał prawo do odliczenia 50% podatku VAT, czyli kwotę 16 675 zł. Wartość początkowa samochodu wyniosła więc 161 675 zł. Pan Adam może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć kwotę odpisów amortyzacyjnych do wysokości 150 000 zł. 11 675 zł nie będzie wpływało na podatek dochodowy.

Leasing lub najem

Wielu przedsiębiorców zamiast kupować samochód, woli go wynająć lub leasingować (leasing operacyjny). W takim przypadku nie jesteś jego właścicielem. Jednak wydatek na ten samochód możesz zaliczyć do kosztów podatkowych w miesiącu, w którym go poniosłeś – jako zakup usługi. Tych samochodów nie będziesz musiał amortyzować (wyjątkiem jest leasing finansowy).

Podobnie jak w przypadku nabycia samochodu, w leasingu czy najmie również obowiązuje ten sam limit kwotowy. To oznacza, że jeżeli jesteś najemcą samochodu, którego wartość przekracza 150 000 zł, do kosztów zaliczysz dany wydatek miesięczny w proporcji, w jakiej jest wartość tego samochodu (w dniu zawarcia umowy) do kwoty limitu.

Przykład:

Gdyby pan Adam, z przykładu wyżej, wziął samochód w leasing, wówczas pierwsza faktura dotyczyłaby tzw. opłaty wstępnej. Załóżmy, że wyniosła ona 33 094,17 zł, z czego kwota netto wyniosła 26 905,83 zł a podatek VAT 6 188,34 zł. Pan Adam odliczył 50% VAT (3 094,17 zł). W koszty mógłby zaliczyć pozostałą wartość, czyli łącznie 30 000 zł. Jednak z uwagi na limit, do kosztów podatkowych zaliczy jedynie: 30 000 zł x 150000/161675 zł, czyli kwotę: 27 833,62 zł. Wskaźnik jaki zastosował do opłaty wstępnej (92,78%) będzie również stosował do pozostałych rat leasingowych.

Samochód niestanowiący środka trwałego

Możesz także podjąć decyzję o niewprowadzaniu swojego samochodu do ewidencji środków trwałych firmy. To spowoduje, że nie będziesz mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków na jego zakup, a jedynie będziesz mógł uwzględnić wydatki na eksploatację tego samochodu.

Niestety, w takim przypadku odliczysz wyłączeni 20% wartości poniesionego kosztu.

Przykład:

Pani Anna wykorzystuje w swojej działalności prywatny samochód osobowy. W związku z jego użytkowaniem ponosi wydatki na paliwo czy parkingi, w wysokości 1000 zł za miesiąc. Z uwagi na to, że nie wprowadziła samochodu do środków trwałych firmy, Pani Anna zaliczy do kosztów tylko 200 zł miesięcznie. Gdyby jednak brat, siostra lub inny członek rodziny pani Anny użyczył jej swojego samochodu, wówczas w koszty podatkowe pani Anna mogłaby zaliczyć 75% wydatków eksploatacyjnych.

Koszty eksploatacyjne – 75%

Powyżej, w przypadku samochodu będącego własnością podatnika i niebędącego środkiem trwałym firmy, wspominałem o wydatkach eksploatacyjnych. Nie oznacza to, że w innych przypadkach nie masz prawa do odliczenia tych kosztów. Posiadając samochód firmowy, wpisany do ewidencji środków trwałych lub wynajmowany czy leasingowany, a nawet użyczony, koszty eksploatacyjne również są limitowane, ale do wysokości 75%, a nie do 20%.

Przykład:

W czerwcu pan Adam ze wcześniejszych przykładów, kupił paliwo za łączną kwotę 1230 zł. Odliczył 50% podatku VAT (115 zł), a zatem do kosztów uzyskania przychodów mógłby zaliczyć kwotę 1115 zł. Jednak z uwagi na to, że samochód wykorzystuje zarówno w działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, może uwzględnić ten wydatek wyłącznie w wysokości: 1115 zł x 75% = 836,25 zł. Pozostała kwota nie pomniejszy podatku.

Koszty eksploatacyjne – 100%

Podobnie jak w przypadku podatku od towarów i usług, istnieje możliwość zaliczenia wydatków eksploatacyjnych w pełnej wysokości. Warunkiem jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, takiej samej jak dla celów podatku VAT. Przypomnę, że jest to bardzo szczegółowa ewidencja i wymaga zapisywania każdego wyjazdu odrębnie, wraz z podaniem celu tego wyjazdu.

Jeżeli zdecydujesz się na jej prowadzenie, będziesz mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pełną wartość poniesionych wydatków eksploatacyjnych samochodu firmowego. Pamiętaj jednak, że nie dotyczy to jego zakupu. Prowadząc ewidencję i tak nabycie samochodu, albo koszty leasingu czy najmu, podlegają limitowi 150 000 zł.  

Podsumowanie

Wydatki na nabycie lub użytkowanie samochodu osobowego zostały ograniczone limitem kwotowym wynoszącym 225 000 zł dla samochodów elektrycznych oraz 150 000 zł dla pozostałych samochodów. Nie oznacza to, że nie możesz kupić droższego pojazdu. Jednak w takim przypadku nadwyżka ponad limity nie będzie rozliczona w kosztach podatkowych. To samo dotyczy rat leasingowych czy opłat za najem samochodu. Wydatki eksploatacyjne ponoszone na samochód firmowy możesz rozliczyć w wysokości 75%. Aby nabyć prawo do zaliczenia pełnej kwoty wydatków eksploatacyjnych, musisz prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Jeżeli wykorzystujesz prywatny samochód w działalności, niewprowadzony do ewidencji środków trwałych, wydatki eksploatacyjne rozliczysz jedynie w wysokości 20% poniesionych koszów.

Krzysztof Niemiec
Doradca podatkowy (nr wpisu 12043) w Kancelarii Bogdan Chudoba Adwokaci spółka partnerska. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego na UEK.
Artykuł przypadł Ci do gustu? Warto go podać dalej!

Ostatnie wpisy

10 lipca, 2024
Spółka z o.o.  – jak optymalnie wypłacić pieniądze
Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. ma swoje wady i zalety. Jednym z powodów oporu przedsiębiorców do wybran...
Czytaj więcej ➔
5 lipca, 2024
Kasa fiskalna w działalności gospodarczej
Jednym z obowiązków, który może dotyczyć też i Ciebie, jest konieczność ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrujące...
Czytaj więcej ➔
5 czerwca, 2024
Wakacje od ZUS już wkrótce. Kogo będą dotyczyć?
Projekt ustawy wprowadzający wakacje składkowe został oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów w wiosną tego roku. Przep...
Czytaj więcej ➔

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down