Nowy plik JPK_V7 – o czym musisz sam pamiętać, aby uniknąć kary?

7 stycznia, 2021
Redakcja Comarch ERP XT
Nowy plik JPK_V7 – o czym musisz sam pamiętać, aby uniknąć kary?
1 października 2020 roku zaczął obowiązywać nowy Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7, który wprowadził obowiązek stosowania grup towarowych dla faktur sprzedażowych. To odpowiedzialność spoczywająca na przedsiębiorcy, który musi prawidłowo przypisać transakcje. O czym należy pamiętać, by uniknąć sankcji?

Nowy plik JPK_V7

Celem wprowadzenia JPK_V7 było ułatwienie podatnikom rozliczania podatku VAT. Nowy plik zastąpił starą deklarację VAT i JPK_VAT. Dzięki nowej strukturze podatnicy mogą złożyć w jednym pliku część deklaratywną oraz ewidencyjną:

JPK_V7(M) – miesięczna ewidencja dokumentów VAT oraz rozliczanie podatku VAT za okresy miesięczne,
JPK_V7(K) – miesięczna ewidencja dokumentów VAT oraz rozliczanie podatku VAT za kwartał.

Podatnicy rozliczający podatek VAT kwartalnie, za pierwszy i drugi miesiąc kwartału muszą złożyć tylko część ewidencyjną pliku JPK_V7K, a po upływie trzeciego miesiąca – część ewidencyjną za trzeci miesiąc oraz część deklaratywną za cały kwartał.

Oznaczenie grup towarowych (GTU)

Największą zmianą w stosunku do poprzedniej formy rozliczania podatku jest wprowadzenie grup towarowych. Na przedsiębiorcach spoczywa teraz obowiązek oznaczania grup towarowych dla faktur sprzedażowych.

Nowe oznaczenia grup towarowych:

GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy),
GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,
GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych,
GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy,
GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy,
GTU_07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10,
GTU_08: metale szlachetnie i nieszlachetne,
GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
GTU_10: budynki, budowle, grunty,
GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe
GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

Oznaczenia dotyczące świadczenia usług:

GTU_11 – przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których, mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
GTU_12– o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
GTU_13– transportowych, gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

W nowym pliku JPK_V7 zrezygnowano z załączników do obecnych deklaracji – w szczególności VAT-ZD zawierającego informację o skorzystaniu z instytucji „ulgi na złe długi”. To, co nie uległo zmianie, to to, że podatnicy wciąż muszą składać do organów podatkowych informację VAT-UE.

Rozliczanie JPK_V7 w aplikacji

Program Comarch ERP XT w podstawowym module fakturowania online oferuje możliwość rozliczania podatku VAT według nowych przepisów. Program jest na bieżąco aktualizowany, dzięki temu użytkownicy mogą być spokojni, że ich rozliczenia będą zawsze zgodne z aktualnymi przepisami podatkowymi i wymogami fiskusa.

Comarch ERP XT zapewnia pełną obsługę nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego (generowanie, sprawdzanie i wysyłkę), jednak obowiązek prawidłowego określenia grup towarowych spoczywa na przedsiębiorcach.

GTU – o czym musi pamiętać przedsiębiorca?

Obowiązek klasyfikacji swojej działalności w ramach kodów GTU spoczywa na przedsiębiorcy. Aplikacja Comarch ERP XT daje możliwość przypisywania domyślnych kodów do produktów i kontrahentów, jednak trzeba pamiętać, że ostateczna ocena ich prawidłowości powinna należeć zawsze do przedsiębiorcy.

Podatnik, który nie wyśle JPK lub umieści w nim nieprawidłowe dane musi mieć świadomość, że naraża się w ten sposób na odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

W przypadku błędów w pliku JPK przewidziano kary administracyjne. Jeśli naczelnik urzędu skarbowego uzna, że dany błąd „uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji”, wezwie podatnika do jego korekty w terminie 14 dni. Brak reakcji na wezwanie będzie się wiązał z nałożeniem kary w wysokości 500 zł za każdy błąd.

Redakcja Comarch ERP XT
Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.
Artykuł przypadł Ci do gustu? Warto go podać dalej!

Ostatnie wpisy

10 lipca, 2024
Spółka z o.o.  – jak optymalnie wypłacić pieniądze
Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. ma swoje wady i zalety. Jednym z powodów oporu przedsiębiorców do wybran...
Czytaj więcej ➔
5 lipca, 2024
Kasa fiskalna w działalności gospodarczej
Jednym z obowiązków, który może dotyczyć też i Ciebie, jest konieczność ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrujące...
Czytaj więcej ➔
5 czerwca, 2024
Wakacje od ZUS już wkrótce. Kogo będą dotyczyć?
Projekt ustawy wprowadzający wakacje składkowe został oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów w wiosną tego roku. Przep...
Czytaj więcej ➔

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down