Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

M Zarządzaj firmą przez telefon

Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) w ramach One Stop Shop (OSS)

11 Oct, 2021
Redakcja Comarch ERP XT

Od 1 lipca 2021 roku w całej Unii Europejskiej sprzedaż towarów w ramach WSTO oraz świadczenie usług na rzecz osób niebędących podatnikami VAT możesz rozliczyć w ramach procedury One Stop Shop. Alternatywą będzie rejestracja do podatku VAT w państwach członkowskich nabywców.

Czym jest OSS?

One Stop Shop, czyli w skrócie OSS, to unijna procedura stosowana w każdym kraju członkowskim, która daje możliwość rozliczenia w swoim państwie transakcji sprzedaży dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej z innego kraju UE. W ramach OSS będziesz miał możliwość rozliczyć transakcje wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), jak również usług, dla których transakcja jest opodatkowana w kraju nabywcy.

Przykład

Podatnik z Polski sprzedaje swoje towary na platformie internetowej. Głównymi nabywcami są osoby nieprowadzące działalności gospodarczej z innych krajów UE. Przed wprowadzeniem pakietu e-commerce polski podatnik, po przekroczeniu limitów sprzedaży dla danego kraju, był zobowiązany do rejestracji do VAT w kraju nabywcy, np. we Francji lub Niemczech. Od 1 lipca 2021 roku nie jest już do tego zobowiązany. Transakcje sprzedaży rozlicza w ramach procedury OSS, składając deklarację do polskiego urzędu skarbowego.

Więcej na temat WSTO oraz usług objętych pakietem e-commerce dowiesz się z poniższych alertów:

Kiedy rejestrować się do OSS?

W przypadku sprzedaży towarów w ramach WSTO do kwoty 10 000 euro w skali roku masz możliwość opodatkować tą sprzedaż w Polsce. Tak samo limit ten będzie dotyczył sprzedaży usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (tzw. usługi TBE). Obliczasz go łącznie dla wszystkich krajów członkowskich. Po przekroczeniu tego limitu jesteś zobowiązany:

  1. albo do rejestracji do podatku VAT w kraju nabywcy i rozliczania tam sprzedaży w deklaracjach;
  2. albo rejestracji do OSS i rozliczania tych transakcji w polskim urzędzie skarbowym.

Tak samo musisz postąpić w przypadku świadczenia niektórych usług, np. budowlanych czy kartingowych na terytorium innego państwa członkowskiego, tyle że w przypadku takich usług nie ma żadnego limitu.

Jak i gdzie się zarejestrować?

Warunkiem skorzystania z tej procedury jest rejestracja do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. W tym celu musisz złożyć specjalny druk VIU-R, dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Po zarejestrowaniu się do tej procedury wszystkie towary sprzedawane w ramach WSTO oraz usługi objęte tą procedurą należy rozliczać przez OSS. Nie można części towarów w ramach WSTO rozliczać w OSS, a części poprzez rejestrację do danego państwa członkowskiego.

Obowiązek składania deklaracji

Po wyborze procedury OSS mamy obowiązek składania deklaracji ze wskazanymi tam transakcjami (w tym WSTO). Tę deklarację składamy bez względu na to, czy dokonaliśmy jakichś transakcji objętych tą procedurą czy też nie, czyli musimy składać deklaracje „zerowe”.

Deklarację składamy za okresy kwartalne do końca następnego miesiąca po kwartale, również wówczas, gdy dzień ten wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy.

W przypadku, gdy stwierdzimy błąd w złożonej deklaracji, nie trzeba jej korygować. Prawidłowe wartości uwzględniamy w bieżącej deklaracji, nie później niż w ciągu 3 lat.

Zalecenia

  1. Pamiętaj, że jeżeli sprzedajesz w ramach WSTO to podatek VAT należny w innych krajach UE można rozliczać w procedurze uproszczonej tzw. One Stop Shop (OSS).
  2. Pamiętaj również, że jeśli zarejestrujesz się do OSS, wówczas wszystkie transakcje objęte tą procedurą musisz uwzględnić w deklaracji. Nie możesz ich rozliczać poprzez zarejestrowanie się w innym kraju UE.
  3. Po zarejestrowaniu do OSS będziesz musiał składać deklaracje co kwartał na koniec następnego miesiąca. Deklaracje te składasz bez względu na to czy wykonałeś transakcję objętą OSS.

Krzysztof Niemiec
Doradca podatkowy w serwisie informacji prawno-podatkowych Allex.

Jeśli jesteś zainteresowany zmianami wprowadzonymi w pakiecie e-commerce, zapraszamy do obejrzenia webinaru „Pakiet e-commerce. Omówienie zmian z przykładami” organizowany przez serwis Allex. Nagranie z webinaru dostępne jest tutaj.

Redakcja Comarch ERP XT

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.

Redakcja Comarch ERP XT

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.