Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

M Zarządzaj firmą przez telefon

Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

Tarcza Antykryzysowa 4.0 weszła w życie. Jakie zmiany dla mikroprzedsiębiorców?

24 Jun, 2020
Redakcja Comarch ERP XT

Czwarta odsłona przepisów mających na celu ochronienie przedsiębiorców, miejsc pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19 została podpisana przez prezydenta i tym samym weszła w życie. Co zakładają nowe przepisy?

Kluczowe rozwiązania ustawy:

 • czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza Europy i OECD,
 • wsparcie budżetów samorządów,
 • ułatwienia dotyczące przetargów,
 • dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm,
 • wakacje kredytowe,
 • wsparcie utrzymania miejsc pracy,
 • ułatwienia podatkowe.

Umorzenie mikropożyczki

Ważną zmianą dla mikroprzedsiębiorców, którzy otrzymali mikropożyczkę w wysokości 5 tys. zł, jest zniesienie obowiązku składania wniosku o jej umorzenie. Jedynym warunkiem, który trzeba spełnić jest prowadzenie działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Dopłaty do odsetek

Mikroprzedsiębiorcy będą mogli też ubiegać się o dopłaty do odsetek kredytu, który zaciągną w związku z trudną sytuacją, w jakiej się znaleźli. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do końca 2020 roku.

Szczegóły rozwiązania:

 • banki będą udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 kredytów, a do odsetek dopłaci BGK ze środków budżetu państwa,
 • kredytów będą udzielały banki, które zawrą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
 • adresatami są przedsiębiorcy oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych,
 • o takie kredyty będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy niezależnie od wielkości, przy czym wielkość przedsiębiorcy będzie warunkować wysokość uzyskanego wsparcia
 • dopłaty będą wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

Wsparcie utrzymania miejsc pracy

 • W tym celu m.in. doprecyzowano zasady wykonywania pracy zdalnej, umożliwiono pracodawcy (w czasie epidemii) wysyłanie pracownika na zaległy urlop, nawet bez jego zgody. Umożliwiono wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 • Ponadto wprowadzono ograniczenie odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług.
 • Dano możliwość zawieszenia (w określonych przypadkach) niektórych obowiązków dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Umożliwiono otrzymanie wsparcia z FGŚP także przez te podmioty, które, pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżeniem wymiaru czasu pracy.
 • Dano możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń u pracodawcy w następstwie wystąpienia epidemii.
 • Wprowadzono także zmiany dotyczące tzw. świadczenia postojowego. Osoby samozatrudnione, które były dodatkowo na etacie czy też zleceniu będą objęte postojowym. Tego typu przedsiębiorcy będą mogli trzykrotnie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Dotyczy to w dużej mierze przedsiębiorców MŚP głównie z branży finansowej, handlowej i usługowej.

Wakacje kredytowe

Osoby, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 maja b.r. otrzymały możliwość skorzystania z wakacji kredytowych na okres do trzech miesięcy.

Ze wszystkimi proponowanymi zmianami oraz przykładami ich wykorzystania można się zapoznać na stronach rządowych: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.

Comarch, jako producent systemów ERP, na bieżąco śledzi komunikaty ministerstwa dotyczące nowych przepisów w kontekście wprowadzania zmian w naszych systemach.

Redakcja Comarch ERP XT

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.

Redakcja Comarch ERP XT

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.