Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

M Zarządzaj firmą przez telefon

Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

Rozszerzona Tarcza Antykryzysowa. Na co mogą liczyć mikroprzedsiębiorcy?

24 Apr, 2020
Redakcja Comarch ERP XT

Wsparcie dla małych firm.

Rozszerzona Tarcza Antykryzysowa, która weszła już w życie to wsparcie dla większej liczby przedsiębiorców. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. świadczenia postojowego oraz zwolnienia ze składek ZUS. Na co mogą liczyć mikroprzedsiębiorcy?

1. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE – WIĘCEJ NIŻ RAZ

Rozszerzona Tarcza Antykryzysowa przewiduje możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – jednak nie więcej niż trzykrotnie. Warto podkreślić, że Rada Ministrów w drodze rozporządzenia będzie mogła mimo to zdecydować o kolejnych wypłatach.
Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno prowadzących ją jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – jeśli spełniają określone warunki.

Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia. Warunkiem będzie wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna się nie poprawiła.

2. ZWOLNIENIE Z ZUS DLA NOWYCH FIRM

Podobnie jak w przypadku postojowego, zmieniony został termin graniczny rejestracji w ZUS – z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 r.

Równocześnie zachowano prawo do zwolnienia dla płatników składek, którzy złożyli już wnioski zgodnie z obecnie obowiązującymi warunkami i wprowadzono nowe rozwiązania umożliwiające ustalenie liczby ubezpieczonych dla tych płatników, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, ale przed 1 kwietnia 2020 r.

Dla płatników, którzy rozpoczęli działalność pomiędzy 1 lutego a 29 lutego, byłby to termin 31 marca, a dla rozpoczynających działalność pomiędzy 1 marca a 31 marca jest to termin 30 kwietnia 2020 r.

3. BEZ LIMITU PRZYCHODÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Ustawa znosi warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie jest to kwota 15 595,74 zł) w odniesieniu do wypłaty świadczenia postojowego.

Skąd zmiana? Wielu przedsiębiorców osiąga przychody powyżej tej kwoty przy jednoczesnych bardzo wysokich kosztach uzyskania przychodów. Bardzo często są to koszty stałe niezależne od osiąganych przychodów i obrotów, które zostały znacznie ograniczone w związku z epidemią koronawirusa. Dotyczy to szczególnie branż o niskiej marży takich jak handel czy drobne usługi. Mają oni zdecydowanie odmienną sytuację niż osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, dla których koszty uzyskania przychodu są stałe, a w przypadku umów o dzieło korzystne na poziomie 50 proc. uzyskiwanego przychodu. Dlatego też pułap uzyskanego przychodu w przypadku umów cywilnoprawnych pozostawałby bez zmian, czyli poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

4. ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK TAKŻE DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ PRACOWNIKÓW

Zwolnienie ze składek rozszerzono także na wszystkich płatników składek będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników, jeżeli były płatnikami przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek za miesiące marzec-maj 2020 r.

Comarch ERP na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie

Comarch, jako producent systemów ERP, na bieżąco śledzi komunikaty ministerstwa dotyczące nowych przepisów w kontekście wprowadzania zmian w naszych systemach.

Z wszystkimi proponowanymi zmianami oraz przykładami ich wykorzystania można się zapoznać na stronach rządowych:
https://www.gov.pl/web/finanse/ustawa-uzupelniajaca-pakiet-tarczy-antykryzysowej-z-podpisem-prezydenta.

Redakcja Comarch ERP XT

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.

Redakcja Comarch ERP XT

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.