Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych

6 marca, 2024
Krzysztof Niemiec
Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych
Od 15 lutego możesz już złożyć zeznanie roczne za 2023 r. Przychody i koszty rozliczałeś na bieżąco, więc już pewnie wiesz jaki podatek będziesz musiał zapłacić. A może zapomniałeś o jakiejś uldze? Poniżej przypomnę te najważniejsze. Sprawdź!

Ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe, jak sama nazwa wskazuje, mają za zadanie obniżyć wysokość płaconego podatku. Musisz jednak pamiętać, że chcąc z nich skorzystać, masz obowiązek prawidłowo je udokumentować. Jest to przywilej podatnika, a w zawiązku z tym skorzystanie z ulgi może się wiązać z weryfikacją dokonywaną przez organy podatkowe.

Możliwość zastosowania ulgi zależy od tego jaką formę opodatkowania wybrałeś. Z wszystkich dostępnych ulg skorzystasz, jeżeli swoje dochody opodatkowujesz skalą podatkową (zasady ogólne). Ograniczenia pojawiają się w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i podatku liniowego.

Część z ulg wykorzystujesz na bieżąco, np. kwota wolna od podatku (sakla podatkowa), czy możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (podatek liniowy, ryczałt). Są jednak takie, które wykazujesz w zeznaniu rocznym. I to właśnie tymi zajmiemy się poniżej.

Ulgi na ryczałcie

W przypadku, gdy w 2023 roku wybrałeś ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, masz możliwość skorzystania z ulgi z tytułu:

wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE);
kwoty składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 840 zł;
wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne;
wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania Internetu w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł (tylko przez dwa lata);
darowizny przekazane na określone cele;
termomodernizacji;
ulga na zabytki;
ulgę na terminale płatnicze.

Najważniejszą z wyżej wymienionych ulg, dającą realne korzyści, jest ulga na termomodernizację. Ulga ta polega na tym, że od przychodów (dochodów w przypadku innych form opodatkowania) możesz odliczyć wartość wydatków związanych z termomodernizacją obiektu budowlanego, np. wymiany pieca węglowego na gazowy, czy ocieplenie domu lub zakup pompy ciepła.

Często także zastosowanie znajdzie ulga związana z dokonaniem darowizny na cele statutowe określonych organizacji.

Ulgi na podatku liniowym

W przypadku gdy dochody opodatkowałeś podatkiem liniowym, możesz skorzystać z niektórych ulg wskazanych dla ryczałtu, w szczególności:

wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE);
darowizny przekazane na określone cele;
termomodernizacji;
ulga na zabytki;
ulgę na terminale płatnicze.

Dodatkowo masz prawo skorzystać z ulgi:

na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulga B+R);
IP-BOX;
na terminale płatnicze;
na innowacyjnych pracowników;
na prototyp;
prowzrostowej;
sponsoringowej;
na robotyzację;
dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne.

Najważniejszą w tym przypadku jest ulga na działalność badawczo-rozwojową. Polega ona na tym, że tzw. koszty kwalifikowane (np. wynagrodzenie pracownika) możesz podwójnie odliczyć od podstawy opodatkowania – po pierwsze, jako koszt uzyskania przychodu, a po wtóre jako właśnie tę ulgę. Do wydatków kwalifikowanych można zaliczyć także wydatki na sprzęt specjalistyczny, koszty analiz, ekspertyz itp.

Prowadząc działalność badawczo rozwojową możesz także skorzystać z ulgi IP-BOX. Ulga ta, a właściwie uprawnienie od opodatkowania dochodów preferencyjną stawką 5%, najczęściej występuje w branży IT, gdyż powstające autorskie prawa do programów komputerowych nie wymagają dokumentu urzędowego (tak jak np. patent). W przypadku innych branż, chcąc skorzystać z tej ulgi musisz udokumentować efekt swoich prac posiadając np. prawo ochronne na wzór użytkowy,

Zasady ogólne

W przypadku wyboru opodatkowania dochodów skalą podatkową jesteś uprawniony do skorzystania z wszystkich powyższych ulg, a dodatkowo masz prawo do:

wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub rodzica wychowującego samotnie dziecko;
wspólnego rozliczenia ze zmarłym małżonkiem;
ulgi na dzieci;
ulgi dla krwiodawców;

Każdy kto wybrał skalę podatkową ma oczywiście prawo do kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Ta jest już uwzględniana w zaliczce na podatek.

Najpopularniejszą sposobem obniżania opodatkowania w przypadku skali podatkowej jest możliwość skorzystania ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Ma to duże znaczenie w przypadku, gdy jeden z małżonków przekroczył próg 120 000 zł a drugi nie. W takim przypadku podatek będzie obliczany od połowy łącznej sumy dochodów, a wynik ten będzie podwojony. W konsekwencji małżonkowie zarabiający łącznie mniej niż 240 000 w skali roku, zapłacą podatek w stawce 12%. 

Krzysztof Niemiec
Doradca podatkowy (nr wpisu 12043) w Kancelarii Bogdan Chudoba Adwokaci spółka partnerska. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego na UEK.
Artykuł przypadł Ci do gustu? Warto go podać dalej!

Ostatnie wpisy

10 lipca, 2024
Spółka z o.o.  – jak optymalnie wypłacić pieniądze
Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. ma swoje wady i zalety. Jednym z powodów oporu przedsiębiorców do wybran...
Czytaj więcej ➔
5 lipca, 2024
Kasa fiskalna w działalności gospodarczej
Jednym z obowiązków, który może dotyczyć też i Ciebie, jest konieczność ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrujące...
Czytaj więcej ➔
5 czerwca, 2024
Wakacje od ZUS już wkrótce. Kogo będą dotyczyć?
Projekt ustawy wprowadzający wakacje składkowe został oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów w wiosną tego roku. Przep...
Czytaj więcej ➔

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down