Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

Ulga za złe długi w podatku VAT

14 listopada, 2022
Krzysztof Niemiec
Ulga za złe długi w podatku VAT
Co oznacza dla przedsiębiorcy? Jak z niej skorzystać? W dzisiejszym artykule omawiamy warunki jej zastosowania.

Czym jest ulga na złe długi?

Sprzedając towar bądź usługę masz obowiązek zapłaty podatku należnego, bez względu na to czy otrzymałeś ok nabywcy zapłatę. Idąc dalej nie znosi to również obowiązku regulowania Twoich zobowiązań z stosunku do klientów czy pracowników. Właśnie dla zachowania płynności finansowej w przedsiębiorstwie powołano instytucję ulgi na złe długi. Służy ona umożliwieniu (zatem jest to uprawnienie, a nie obowiązek) do zmniejszenia wartości podatku z takiej nieopłaconej faktury (bądź umowy, jeśli nie wystawiono faktury). Dotyczy to płatności za wierzytelności nie uregulowane lub zbyte w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Nie jest ważna zatem data wykonania transakcji.

Twój dłużnik natomiast jest zobowiązany do korekty odliczonej kwoty VAT na podstawie niezapłaconej terminowo faktury bądź wierzytelności wynikającej z umowy.

Ulga w przypadku sprzedaży innemu vatowcowi

W 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał przepisy krajowe dotyczące ulgi na złe długi za niezgodne z dyrektywą. Po dostosowaniu treści wyroku do prawa krajowego podatek można zmniejszyć, jeśli zostaną spełnione wyłącznie dwa warunki:

na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonujesz korekty, jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Na możliwość skorzystania z ulgi nie wpływa już zatem obecny (na dzień dokonania korekty) status nabywcy, w szczególności czy jest podatnikiem VAT czynnym lub czy jest w trakcie postępowania upadłościowego.

Ulga w przypadku sprzedaży na rzecz innych podmiotów

Dodatkowo wprowadzono możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w przypadku, gdy nabywcą jest podmiot inny niż podatnik VAT czynny – np. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, ale także podatnik VAT zwolniony, czyli przedsiębiorca niezarejestrowany jako VAT czynny.

Jednak w tym przypadku warunki do zastosowania ulgi są trudniejsze do spełnienia.

wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub
wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub
wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Nie zadziała tutaj zatem automatyzm, lecz konieczne jest dokonane określonych czynności. Z uwagi na to w praktyce ulga będzie stosowana do większych wierzytelności, dla których postarasz się o wyrok lub umieścisz je w rejestrze długów. Warto zwrócić uwagę, że nie chodzi o rejestr prowadzony przez Krajowy Sąd Rejestrowy – czyli Krajowy Rejestr Zadłużonych, ale o każdy podmiot działający w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ich wykaz znajdziesz tutaj.

Warto wskazać, że wierzytelności konsumenta możesz zgłosić do takiego biura pod warunkiem, że przekraczają one kwotę 200 zł. Wcześniej jednak musisz konsumentowi przekazać wezwanie do zapłaty i odczekać miesiąc od daty jego doręczenia.

Korekta powrotna

Jeżeli po skorzystaniu z ulgi na złe długi otrzymasz zapłatę, jesteś zobowiązany również uwzględnić to w swoim rozliczeniu, a zatem musisz dokonać korekty podatku należnego, zwiększając jego wartość. W tym wypadku nie jest to twoim prawem, ale obowiązkiem.

Tak samo musisz postąpić, jeżeli zdecydujesz się sprzedać wierzytelność, a wcześniej skorzystałeś z ulgi. Nie mam przy tym znacznie jaką kwotę otrzymasz za tę wierzytelność.

Dłużnik

Jeżeli jesteś dłużnikiem, wówczas masz obowiązek dokonania zmniejszenia podatku naliczonego w okresie, w którym upływa 90 dni od daty płatności określonej w umowie lub na fakturze. Nieuwzględnienie ulgi na złe długi powoduje, że twoje rozliczenie jest nieprawidłowe.

Zalecamy

  1. W przypadku sprzedaży na rzecz czynnego podatnika VAT, ulgę na złe długi rozliczysz prawie automatycznie. Warunki do jej zastosowania nie wymagają od Ciebie dodatkowych czynności.
  2. Pamiętaj, że ulgę na złe długi możesz zastosować także w odniesieniu do sprzedaży dokonanej na rzecz podmiotu innego niż czynny podatnik VAT, przy czym w tym wypadku musisz skierować sprawę do sądu lub złożyć informację do biura informacji gospodarczej, lub sprawdzić czy wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką.
  3. Jeżeli sprzedasz wierzytelność, dla której zastosowałeś ulgę, lub dłużnik zapłaci za nią, masz obowiązek dokonać korekty powrotnej.
  4. Jeżeli jesteś czynnym podatnikiem VAT i nie zapłaciłeś faktury do 90 dni od terminu jej płatności, masz obowiązek obniżyć podatek naliczony wynikający z tej faktury.
Krzysztof Niemiec
Doradca podatkowy (nr wpisu 12043) w Kancelarii Bogdan Chudoba Adwokaci spółka partnerska. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego na UEK.
Artykuł przypadł Ci do gustu? Warto go podać dalej!

Ostatnie wpisy

4 kwietnia, 2024
Usługa e-pit. Zeznanie podatkowe w usłudze e-urząd skarbowy
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają po raz pierwszy możliwość złożenia zeznania podatkowego w usłudze e-Ur...
Czytaj więcej ➔
3 kwietnia, 2024
Składka zdrowotna – niekończąca się opowieść
Od dwóch lat temat składki zdrowotnej żywo dotyka każdego przedsiębiorcę. Zmiany wprowadzone Polskim Ładem znacznie zwię...
Czytaj więcej ➔
14 marca, 2024
Na kawę z własnym kubkiem – czyli opłata za jednorazowe opakowania
Od stycznia obowiązuje opłata za jednorazowe kubki i opakowania. Każdy, kto sprzedaje towary wykorzystując przy tym opak...
Czytaj więcej ➔

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down