SLIM VAT 3.0.

12 maja, 2022
Krzysztof Niemiec
SLIM VAT 3.0.
Kolejne „uproszczenia” w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług zostało przekazane do konsultacji. Na tę chwilę znane są tylko kierunki zmian i chociaż projekt nie jest jeszcze dostępny, Ministerstwo Finansów przewiduje, że zmiany wejdą w życie w IV kwartale tego roku. Poniżej omówimy zagadnienia, z którymi najczęściej możesz mieć do czynienia.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – korekta związana z brakiem dokumentów

Zaproponowana zmiana ma na celu wyeliminowanie wątpliwości, w przypadku gdy dokumenty, potwierdzające możliwość zastosowania stawki 0%, otrzymałeś z opóźnieniem. Najlepiej pokazać to na przykładzie.

Przykład:

29 marca firma X wystawiła fakturę na transakcję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i przekazała do wysyłki. Towar został dostarczony do kontrahenta we Francji w dniu 5 maja. Dokumenty transportu zaginęły i zostały przekazane dopiero 4 czerwca.

Składając deklarację za marzec spółka nie wykazuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – obowiązek podatkowy w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów powstał, ale firma X nie posiada dokumentów potwierdzających dostarczenie towaru do kontrahenta.

W deklaracji za kwiecień firma X musi już wykazać tę transakcję ze stawka właściwą dla krajowej dostawy. Po otrzymaniu dokumentów 4 czerwca, firma X uprawniona jest do skorygowania deklaracji i stawki podatku. Tylko za jaki okres?

Obecnie przepisy wskazują, że korekty tej ma dokonać za okres, w którym nastąpiła dostawa – czyli w naszym przypadku maj. W konsekwencji firma X złoży jedną korektę, właśnie za ten miesiąc.

Zmiana zaproponowana w pakiecie SLIM VAT 3.0. spowoduje, że okresem, w którym podatnik będzie musiał wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, będzie marzec – wówczas to powstał obowiązek podatkowy (wystawiono fakturę). Dodatkowo, w naszym przykładzie, firma X będzie musiał skorygować deklarację za kwiecień, w której wykazała tę transakcję ze stawka krajową.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – odliczenie

Zgodnie z obecnymi przepisami, prawo do odliczenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) powstaje pod warunkiem, że otrzymasz fakturę dokumentującą taką transakcję w terminie trzech miesięcy. W przypadku nieotrzymania faktury w tym okresie, musisz pomniejszyć kwotę podatku naliczonego.

Ponownie posłużmy się przykładem:

Spółka A kupiła maszynę od kontrahenta z Niemiec. Maszyna została dostarczona w dniu 29 kwietnia. Faktura dokumentująca tę transakcję został doręczona 6 września. W konsekwencji spółka A w deklaracji za maj wykazała wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (nie miała faktury więc obowiązek podatkowy powstał 15 maja). W deklaracji za lipiec (3 miesiąc upłynął z końcem lipca) spółka A jest zobowiązana zmniejszyć swój podatek naliczony.

Zmiana zaproponowana w pakiecie SLIM VAT 3.0 spowoduje, że faktura nie będzie konieczna do odliczenia podatku naliczonego. Zawsze prawo do odliczenia będzie Ci przysługiwało za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy. Nie będziesz zatem musiał weryfikować momentu otrzymania faktury i korygować podatku naliczonego.

Faktury zaliczkowe

Pakiet SLIM VAT 3.0. zakłada brak obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych, ale wyłącznie w przypadku, gdy dostawa towarów lub świadczenie usług, na poczet których ta zaliczka jest zapłacona, nastąpi w tym samym okresie.

Przykład:

Pan Adam prowadzi hurtownię z płytkami ceramicznymi. Firma C zamówiła u niego towar o wartości 40 000 zł i 5 maja i wpłacił zaliczkę w wysokości 20 000 zł. Towar został odebrany 20 maja. Obecnie przepisy nakazują Panu Adamowi wystawienie faktury zaliczkowej oraz faktury końcowej. Po zmianach Pan Adam będzie mógł udokumentować tę transakcję wyłącznie jedną fakturą końcową. Jeżeli jednak odbiór towaru nastąpiłby w czerwcu, Pan Adam nadal będzie musiał wystawić dwie faktury

Stawka sankcyjna

Ostatnia z omawianych zmian dotyczy zastosowania stawki sankcyjnej, np. w przypadku, gdy w toku czynności sprawdzających, organ podatkowy wykryje nieprawidłowości. Obecnie funkcjonują trzy stawki sankcyjne: 30%, 20% i 15%. Dwie ostatnie, które są stosowane w przypadku, gdy podatnik skoryguje swoje rozliczenia sam bez wydawania decyzji, mają zostać obniżone odpowiednio do 10% i 5%. 

Ważniejsza jednak zmiana dotyczy przypadków, gdy organ nie będzie mógł w ogóle stosować stawki sankcyjnej. Przesłanką do odstąpienia do jej wymierzenia ma być zachowanie staranności podatnika. Zmian ta jest podyktowana wyrokiem TSUE, który zakwestionował automatyzm w nakładaniu sankcji.

Pozostałe zmiany

Ponieważ pakiet SLIM VAT 3.0 dokonuje również innych zmian, jednak ich występowanie jest rzadsze, stąd tylko o nich wspomnimy poniżej. Zmiany te dotyczą:

wzrost do 2 000 000 euro limitu uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w VAT,
ułatwienia w pakiecie VAT e-commerce,
nowe zasady w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawiania faktur korygujących,
zmiany w zakresie korekty podatku naliczonego i obliczania współczynnika proporcji,
rezygnacja z drukowania dokumentów wystawianych przez kasy online.

Pamiętaj, że powyższy artykuł powstał na podstawie dokumentu przekazanego do konsultacji. Mimo zapowiedzi, że pakiet wejdzie w życie w czwartym kwartale 2022 roku, nadal nie ma nawet jego projektu. Opisywane zmiany mogą zatem ostatecznie być zmienione.

Krzysztof Niemiec
Doradca podatkowy (nr wpisu 12043) w Kancelarii Bogdan Chudoba Adwokaci spółka partnerska. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego na UEK.
Artykuł przypadł Ci do gustu? Warto go podać dalej!

Ostatnie wpisy

5 czerwca, 2024
Wakacje od ZUS już wkrótce. Kogo będą dotyczyć?
Projekt ustawy wprowadzający wakacje składkowe został oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów w wiosną tego roku. Przep...
Czytaj więcej ➔
21 maja, 2024
Składka zdrowotna a zmiana formy opodatkowania
Jak zapewne wiesz, wysokość składki zdrowotnej zależy od wybranej formy opodatkowania. Pewnie już nawet przyzwyczaiłeś s...
Czytaj więcej ➔
13 maja, 2024
Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności – najważniejsze informacje
Jeżeli jesteś osobą bezrobotną i myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej, pamiętaj, że możesz uzyskać wsparcie n...
Czytaj więcej ➔

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down