Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

Pożyczka na założenie działalności gospodarczej

24 stycznia, 2020
Magdalena Trybus
Szybkim i korzystnym, ze względu na niskie oprocentowanie, sposobem na uzyskanie kapitału i założenie własnej firmy jest pożyczka z programu Banku Gospodarstw Krajowego „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

Pożyczkobiorcy mogą dodatkowo skorzystać z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, co ułatwia efektywne wykorzystanie środków udzielonych im pożyczek.

Kto może dostać pożyczkę z BGK?

Ta forma wsparcia skierowana jest do:

studentów ostatnich lat studiów wyższych
absolwentów szkół lub uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego
zarejestrowanych bezrobotnych
poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych.

Osoba wnioskująca o pożyczkę nie może być zatrudniona na umowę o pracę ani wykonywać żadnej innej pracy zarobkowej na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenie, umowy o dzieło – od momentu złożenia wniosku o pożyczkę do założenia działalności. Z pomocy nie są jednak wykluczone osoby, które prowadziły już kiedyś działalność gospodarczą. Warunkiem jest jej zamknięcie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego.

Jeżeli planowana jest działalność w formie spółki cywilnej – każdy ze wspólników może indywidualnie uzyskać pożyczkę.

Warunki pożyczki

Maksymalna kwota pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (zgodnie z danymi GUS) – 98 631,80 zł w styczniu 2020r.
Oprocentowanie – 0,44 % w skali roku lub 0,18 % w skali roku (w przypadku działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
Okres spłaty: do 7 lat
Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku
Zabezpieczenie spłaty:
weksel własny pożyczkobiorcy
poręczenie osoby fizycznej
inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę

Osoby korzystające z pożyczki mogą również liczyć na bezpłatne szkolenia i usługi doradcze z obszaru zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania planowanej działalności gospodarczej czy prowadzenia księgowości.

W przypadku pożyczkobiorców korzystających jednocześnie z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego (również z BGK) część udzielonej pożyczki może zostać umorzona.

Pożyczka krok po kroku

1) Złożenie wniosku

Na terenie całego kraju działają cyklicznie wybierani pośrednicy finansowi, którzy przyjmują wnioski zainteresowanych, udzielają również pomocy w ich wypełnianiu. Dany pośrednik prowadzi nabór do momentu wyczerpania środków, które zostały mu przyznane.

Należy zgłosić się do pośrednika właściwego ze względu na miejsce planowanej działalności gospodarczej.

Elementy wniosku:

  • Opis planowanego przedsięwzięcia oraz cel pożyczki – rodzaj działalności, planowane produkty/usługi, docelowa grupa odbiorców i kontrahentów, kanały sprzedaży, analiza rynku i konkurencji,
  • Planowane przychody i koszty wraz z metodologią ich wyliczenia,
  • Specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanej pożyczki,
  • Harmonogram spłat pożyczki,
  • Forma zabezpieczenia kredytu.

2) Ocena wniosku

Decyzja kredytowa jest podejmowana w ciągu 14 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku.

3) Założenie działalności (indywidualna lub spółka cywilna)

4) Podpisanie umowy z pośrednikiem

5) Wypłata środków przez pośrednika

6) Wydatkowanie środków zgodnie z harmonogramem. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności minimalnie przez okres roku. W przeciwnym wypadku zobowiązany jest do zwrotu kwoty uzyskanej korzyści.

7) Rozliczenie pożyczki

Podstawą rozliczenia pożyczki są zrealizowane wydatki. Opłacone faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej należy przedłożyć pośrednikowi finansowemu w terminie określonym w umowie pożyczki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku.

Co można sfinansować w ramach pożyczki

Otrzymaną pożyczkę można przeznaczyć na:

Środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności
Towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności
Szkolenia, kursy
Koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz za wynajem lokalu)
Środek transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie drogowym towarów

Informacje o programie

Więcej informacji o programie „Pierwszy biznes – wsparcie na starcie” na stronie BGK

Magdalena Trybus
Od ponad 8 lat w firmie Comarch doradza przedsiębiorcom w obszarze finansowania inwestycji IT z dotacji unijnych oraz środków zwrotnych. Wcześniej przez wiele lat skutecznie pozyskiwała dotacje dla firm oraz prowadziła i rozliczała projekty inwestycyjne, badawczo-rozwojowe czy szkoleniowe. Absolwentka UJ i Zarządzania Projektami UE na AGH.
Artykuł przypadł Ci do gustu? Warto go podać dalej!

Ostatnie wpisy

22 lutego, 2024
Czy niedostosowanie się do obowiązku KSeF może być kosztowne?
Wprowadzenie obowiązkowego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) nie mogło obejść się bez możliwości stosowania p...
Czytaj więcej ➔
20 lutego, 2024
Uprawnienia w KSeF
Jedną z najważniejszych kwestii w KSeF pod względem praktycznym, będzie kwestia nadania odpowiednich uprawnień, czyli ok...
Czytaj więcej ➔
8 lutego, 2024
Estoński CIT - czym jest i dla kogo?
Wiesz co to estoński CIT? Może słyszałeś o nim, ale nie miałeś czasu zainteresować tym tematem? Z tego artykułu dowiesz ...
Czytaj więcej ➔

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down