Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

JPK na żądanie w mikrofirmie

13 czerwca, 2018
Redakcja Comarch ERP XT
Rok 2018 dla mikrofirm upływa pod znakiem Jednolitego Pliku Kontrolnego. Na początku roku w życie wszedł powszechny obowiązek comiesięcznego generowania i wysyłania do Ministerstwa Finansów struktury JPK_VAT, lipiec z kolei napisze ostatni już rozdział wdrażania JPK w polskim systemie prawnym.

Wtedy bowiem wszyscy mikroprzedsiębiorcy, prowadzący księgi podatkowe w formie elektronicznej, będą musieli być przygotowani na tworzenie i udostępnianie na żądanie organów podatkowych pozostałych struktur JPK: (PK_FA, JPK_MAG, JPK_WB, JPK_KR, JPK_PKPiR, JPK_EWP.

Struktury

JPK_FA – ewidencja faktur sprzedaży,. Plik składany jest na żądanie i stanowi pełne odzwierciedlenie transakcji udokumentowanych fakturami VAT w danym okresie. Zawiera zatem pozycje towarowe każdej faktury oraz szereg informacji o samej transakcji. Przykładowo dla faktury korygującej przedstawiana jest przyczyna korekty, a dla sprzedaży towarów zwolnionych z podatku VAT – przyczyna zwolnienia.
JPK_MAG – ewidencja magazynowa, obrazuje ruchy na magazynie, czyli wartość przyjęć i wydań, w rozbiciu na poszczególne transakcje oraz pozycje magazynowe. Jeśli z tym ruchem była powiązana faktura VAT, to jej numer również znajdziemy w tej strukturze.
JPK_KR – obrazuje zapisy w księgach rachunkowych. Skoro już wiemy, że taka transakcja została zawarta, to możemy sprawdzić, czy została ona poprawnie ujęta w księgach rachunkowych. Dzięki temu Kontroler ma możliwość sprawdzenia nie tylko czy prawidłowo został rozliczony podatek VAT ale także podatek dochodowy.
JPK_WB – to w zasadzie nasz wyciąg bankowy. Wszystkie transakcje na rachunku bankowym – nazwa kontrahenta, wartość i tytuł przelewu.
JPK_PKPiR – dotyczy mniejszych podatników prowadzących ewidencje przychodów i kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
JPK_EWP to ewidencja przychodów dla podatników rozliczających się ryczałtem.

Organ podatkowy żądając od przedsiębiorcy okazania, której spośród powyższych struktur JPK określa także termin ich udostępnienia, przy czy nie może on być krótszy niż 3 dni. Struktury można udostępnić np. przesyłając pliki drogą elektroniczną lub udostępniając je na fizycznym nośniku, np. pendrivie, karcie pamięci, czy płycie CD/DVD.

Sankcje

Warto być dobrze przygotowanym na ewentualność wysyłki wszystkich obowiązujących podatnika struktur JPK, ustawodawca bowiem za niewywiązanie się z żądania fiskusa przewidział surowe kary. Jak czytamy w art. 262 § 2a ordynacji podatkowej, „strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach, mogą zostać ukarani karą porządkową do 2800 zł”.

Aby uchronić się przed ewentualnymi sankcjami, warto używać oprogramowania, które umożliwia szybką i intuicyjną obsługę wszystkich struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego. Takim narzędziem dla mikrofirm jest bez wątpienia Comarch ERP XT, który – dostępny w modelu abonamentowym – jest regularnie aktualizowany i zawsze zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

JPK na żądanie w mikrofirmie – nowe funkcje w Comarch ERP XT

Kolejnym krokiem po wprowadzeniu  obowiązku comiesięcznego generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla każdego przedsiębiorcy, jest obowiązek przedstawiania go na życzenie Urzędu Skarbowego. W Comarch ERP XT w bardzo szybki sposób wygenerujesz taki plik. Jak to zrobić? Zachęcamy do zapoznania się krótką instrukcją >>Kliknij!<<

Redakcja Comarch ERP XT
Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.
Artykuł przypadł Ci do gustu? Warto go podać dalej!

Ostatnie wpisy

22 lutego, 2024
Czy niedostosowanie się do obowiązku KSeF może być kosztowne?
Wprowadzenie obowiązkowego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) nie mogło obejść się bez możliwości stosowania p...
Czytaj więcej ➔
20 lutego, 2024
Uprawnienia w KSeF
Jedną z najważniejszych kwestii w KSeF pod względem praktycznym, będzie kwestia nadania odpowiednich uprawnień, czyli ok...
Czytaj więcej ➔
8 lutego, 2024
Estoński CIT - czym jest i dla kogo?
Wiesz co to estoński CIT? Może słyszałeś o nim, ale nie miałeś czasu zainteresować tym tematem? Z tego artykułu dowiesz ...
Czytaj więcej ➔

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down