Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności – najważniejsze informacje

13 maja, 2024
Krzysztof Niemiec
Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności – najważniejsze informacje
Jeżeli jesteś osobą bezrobotną i myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej, pamiętaj, że możesz uzyskać wsparcie na ten cel. Dofinansowanie jest dotacją bezzwrotną, a warunki jej otrzymania są stosunkowo łatwe do spełnienia. Poniżej dowiesz się podstawowych informacji.

Do kogo składasz wniosek o dofinansowanie?

Aby uzyskać dofinansowanie musisz złożyć wniosek do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania starosty – a dokładniej do Powiatowego Urzędu Pracy. We wniosku tym wskazujesz:

imię i nazwisko;
adres miejsca zamieszkania;
numer PESEL, jeżeli został nadany;
kwotę wnioskowanego dofinansowania;
symbol i przedmiot planowanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy;
kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania;
szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej;
proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania;

Składając wniosek musisz mieć już plan na swój biznes, określający co będziesz robił, w jaki sposób, co Ci do tego jest potrzebne (środki trwałe, towary, usługi obce) no i oczywiście skalkulować dochodowość Twoich działań.

Warunki przyznania dofinansowania

Dotacja jest przyznawana wyłącznie dla osób bezrobotnych. Nie ma znaczenia Twój „staż” jako bezrobotnego, co powoduje, że pracownicy, chcący zmienić umowę z obecnym pracodawcą na kontrakt B2B, mogą już po pierwszym dniu przejścia na bezrobocie starać się o jej pozyskanie. Przyznanie dotacji nie jest warunkowane zakazem świadczenia usług dla byłego pracodawcy.

Warunkiem jest także brak w przeszłości otrzymania środków na rozpoczęcie działalności. Tym samym o dotację możesz starać się jeden raz.

Nie możesz także mieć już zgłoszonej działalności gospodarczej. A zatem w pierwszej kolejności musisz zwrócić się z wnioskiem o jej otrzymanie, a dopiero później rejestrować działalność gospodarczą. Nie jest jednak przeszkodą to, że w poprzednich latach miałeś działalność założoną. W tym przypadku ważne jest, by data likwidacji działalności przekraczała 12 miesięcy.

Ogólne warunki, jakie musisz spełniać oby trzymać to dofinansowanie, zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pamiętaj! Każdy urząd pracy może określić dodatkowe kryteria i zasady jej przyznawania.

Warunki po otrzymaniu dotacji - zwrot

Jeżeli Twój wniosek zostanie zaakceptowany, to podpiszesz umowę ze Starostą. Ona określała będzie szczegółowe warunki wydatkowania i rozliczenia dotacji.

Jeżeli otrzymasz datację masz obowiązek prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy. Możesz ją w tym czasie zawiesić, ale maksymalnie na okres 6 miesięcy.

Również w tym okresie nie możesz podejmować pracy zarobkowej innej niż dotowana działalność gospodarcza.

W przypadku gdy nie dopełnisz warunków otrzymania dotacji lub np. podejmiesz zatrudnienie będziesz musiał zwrócić dotację.

Wydatkowanie środków z dotacji

Maksymalna kwota o jaką możesz się starać wynosi 6 krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Środki, które otrzymasz na dofinansowanie powinieneś wydać w przeciągu 2 miesięcy – gdyż w tym terminie masz obowiązek złożyć rozliczenie przeznaczenia tych środków. Może się zdarzyć, że w umowie będziesz miał obowiązek szybszego wydatkowania środków – np. przed wystawieniem pierwszej faktury. Niestety niewydatkowane środki przepadną i będziesz musiał je zwrócić.

Rozliczenie podatkowe dotacji – VAT

Rozliczając datację będziesz musiał uwzględnić podatek VAT. Jeżeli jesteś czynnym podatnikiem tego podatku wówczas kwota podatku naliczonego, czyli tego z faktur zakupowych, nie będzie podlegała dotacji – gdyż zwrócona zostanie Ci z urzędu skarbowego lub pomniejszy Twój podatek należny, który wykażesz na fakturach.

Jeżeli jednak nie będziesz rejestrował się do VAT, wówczas cała kwota zostanie rozliczona w ramach dotacji.

Rozliczenie podatkowe dotacji – PIT

W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) otrzymana kwota dotacji nie stanowi dla Ciebie przychodu. Oznacza to, że nie zapłacisz podatku dochodowego w związku z jej otrzymaniem.

Wydatki sfinansowane tą dotacją mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, co wpłynie na wysokość podatku jaką będziesz musiał zapłacić. Jest niestety jedno „ale”…

Pamiętaj! W przypadku zakupu środka trwałego sfinansowanego dotacją, odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu, czyli nie obniżą Twojego podatku.

Podsumowanie

Dotacja na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej jest jedną z najczęstszych form wsparcia jaką możesz otrzymać, a warunki jej przyznania są łatwe do spełnienia. Pamiętaj jednak, że każdy Powiatowy Urząd Pracy, przyznający tę dotację, ma swój regulamin, w którym może określić inne warunki jej przyznania.

Krzysztof Niemiec
Doradca podatkowy (nr wpisu 12043) w Kancelarii Bogdan Chudoba Adwokaci spółka partnerska. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego na UEK.
Artykuł przypadł Ci do gustu? Warto go podać dalej!

Ostatnie wpisy

21 maja, 2024
Składka zdrowotna a zmiana formy opodatkowania
Jak zapewne wiesz, wysokość składki zdrowotnej zależy od wybranej formy opodatkowania. Pewnie już nawet przyzwyczaiłeś s...
Czytaj więcej ➔
29 kwietnia, 2024
Czy rejestracja do VAT-EU dotyczy Ciebie?
Czym jest VAT-UE? Czy muszę się rejestrować do transakcji wewnątrzunijnych, skoro jestem zwolniony podmiotowo? Po co mi ...
Czytaj więcej ➔
4 kwietnia, 2024
Usługa e-pit. Zeznanie podatkowe w usłudze e-urząd skarbowy
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają po raz pierwszy możliwość złożenia zeznania podatkowego w usłudze e-Ur...
Czytaj więcej ➔

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down