Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

Polityka prywatności Comarch ERP XT

Korzystając z naszych usług powierzasz nam dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności informuje, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy informacje w Usłudze Comarch ERP XT. Chcielibyśmy Cię zapewnić, że czujemy się za nie odpowiedzialni i szanujemy Twoją prywatność, dlatego dokładamy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo.

1. Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych wprowadzanych do Usługi Comarch ERP XT jest Klient korzystający z Usługi. Użytkownik aplikacji ERP XT korzysta z Serwisu Comarch ERP XT w imieniu i na rzecz Klienta. Operatorem Serwisu Comarch ERP XT i podmiotem przetwarzającym w zakresie danych osobowych jest Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 677 – 00 – 65 – 406. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych możesz skontaktować się elektronicznie pod adres e-mail: erpxt@comarch.pl

2. Dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazałeś. Jeśli skontaktujesz się z nami, zbierzemy wskazany przez Ciebie adres e-mail oraz wszelkie inne podane przez Ciebie informacje identyfikujące, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail, numer telefonu.

Na potrzeby realizacji usługi Comarch przetwarza także dane wprowadzane do usługi zgodnie z zawartą odrębnie umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Comarch nie będzie w żaden sposób wykorzystywał danych wprowadzonych przez Klienta, co nie dotyczy jednak danych niezbędnych do wykonania Umowy.

Aby chronić prywatność danych i danych osobowych, które gromadzimy i przechowujemy, utrzymujemy fizyczne, techniczne i administracyjne zabezpieczenia. Na bieżąco aktualizujemy i testujemy naszą technologię bezpieczeństwa. Szkolimy naszych pracowników w zakresie znaczenia poufności oraz zachowania prywatności i bezpieczeństwa Twoich informacji. Dostęp do Twoich Danych Osobowych jest ograniczony do pracowników, którzy potrzebują ich do świadczenia usług dla Ciebie.

3. W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
– świadczenia usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie Serwisu ERP XT. Świadczenie przez nas usług jest nierozerwalnie związane z przetwarzaniem danych osobowych i bez wykonywania tych działań nie bylibyśmy w stanie zrealizować na Twoją rzecz naszych usług;
– prowadzenia działań marketingowych przy pomocy środków komunikacji elektronicznej np. wiadomość SMS lub e-mail. Tego typu działania będziemy wykonywać wyłącznie w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę;
– realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Przez nasz prawnie uzasadniony interes należy rozumieć: przeprowadzanie badania poziomu satysfakcji Użytkowników, ewentualne ustalenie, dochodzenie i egzekucję roszczeń lub obronę przed roszczeniami, zapobieganie nadużyciom i oszustwom, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, udzielanie odpowiedzi na zapytania i wiadomości Użytkowników, prowadzenie statystyk oraz dokonywanie badań analitycznych i testów w celu lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika czy optymalizacji procesów, dokonywanie profilowania, którego celem jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji.

Wszystkie dane wprowadzone do Comarch ERP XT są przechowywane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane przetwarzane będą na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych i na warunkach w niej opisanych. Dane osobowe są przetwarzane w okresie świadczenia usługi Comarch ERP XT, o ile umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nie stanowi inaczej.

5. Dostęp do danych osobowych w aplikacjach mobilnych

Aplikacje mobilne Comarch ERP XT i Comarch ERP XT POS mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, takich jak dane o Twojej firmie, numer telefonu, adres e-mail. Aplikacje te nie udostępniają danych osobowych żadnej innej usłudze strony trzeciej oraz
– nie gromadzą danych o lokalizacji urządzenia,
– nie rejestrują zawartości ekranu użytkownika.

6. Uprawnienia dostępu do danych urządzeń mobilnych na platformie Android

W celu korzystania z Comarch ERP XT i Comarch ERP XT POS za pośrednictwem aplikacji mobilnych wymagane jest przyznanie przez użytkownika poniższych uprawnień:

  • Aparat – do wykonywania zdjęć dokumentów i produktów (w tym do sterowania lampą błyskową urządzenia podczas robienia zdjęć)
  • Pamięć wewnętrzna – do przekazywania zdjęć dokumentów i produktów zapisanych wcześniej na urządzeniu
  • Lokalizacja – do wyszukiwania i komunikacji z drukarkami fiskalnymi i terminalami płatniczymi
  • Bluetooth – do wyszukiwania i komunikacji z drukarkami fiskalnymi i terminalami płatniczymi

7. Uprawnienia dodatkowe aplikacji na platformę Android

Dodatkowo w aplikacji mobilnej dla urządzeń z systemem Android wymagamy m.in. uprawnień do sprawdzenia statusu sieci, czy dostęp do Internetu jest zapewniony.

8. Logi systemowe

Każda wizyta Użytkownika Comarch ERP XT jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk.

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down