message-icon

Sprawdź swoją pocztę!
Za chwilę otrzymasz email od Comarch Cloud.
Kliknij w link aktywacyjny i zacznij testować Comarch ERP XT!

Wróć na strone erpxt.pl

Promocja dobiegła końca. Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach, zapraszamy na stronę www.comarch.pl/erp

Powrót na strone główną

JPK w firmie do 10 pracowników

Przeczytaj czym jest Jednolity Plik Kontrolny, oraz jak możesz
go wygenerować, sprawdzić i wysłać w mniej niż 3 minuty.

Kogo dotyczy obowiązek generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Od stycznia 2018 r. comiesięczny obowiązek wysyłania plików JPK_VAT nałożony zostanie na mikroprzedsiębiorstwa, czyli wszystkie firmy które zatrudniają do 10 pracowników i nie przekraczające rocznego obrotu 2 Milionów Euro.
slajd

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór szczegółowych danych zawierający informacje o operacjach gospodarczych prowadzonych przez firmę. Celem wprowadzenia JPK jest uproszczenie kontroli podatkowych. Informacje te muszą być generowane oraz przesyłane w formie elektronicznej – w dokładnie określonym schemacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Najczęściej przedsiębiorcy wybierają programy do zarządzania przedsiębiorstwem, które pozwalają wygenerować je automatycznie z listy faktur. Uwaga! Mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek generowania oraz przesyłania plików JPK od stycznia 2018 roku.

Łatwa weryfikacja poprawności pliku JPK w Comarch ERP XT

Comarch ERP XT jest gotowy na Jednolity Plik Kontrolny i umożliwia weryfikację poprawności danych generowanych plików oraz walidację podczas ich generowania. Wszystkie ważne dane na temat Twojej firmy przechowywane są w jednym systemie, co gwarantuje ich bezpieczeństwo.

 

Co grozi za niewysłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Potencjalne sankcje za brak przekazania JPK Rodzaj i wysokość sankcji, które mogą być nałożone na podatników za brak przekazania JPK do właściwych organów podatkowych uzależniony jest od sytuacji, czy obowiązek ten wynika z żądania organów podatkowych (wysuniętego np. w trakcie kontroli podatkowej na podstawie art. 193a Ordynacji podatkowej) czy też bezpośrednio z przepisów prawa (art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej). Z ostatnim przypadkiem mamy do czynienia w sytuacji raportowania co miesiąc (bez wezwania) struktury JPK_VAT. UWAGA! Warunkiem koniecznym przypisania podatnikowi odpowiedzialności na gruncie przepisów Kodeksu karnego skarbowego (KKS) jest wykazanie umyślności działania podatnika. W rezultacie, jeżeli przekazanie organom podatkowym JPK na żądanie lub przesłanie JPK_VAT jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od podatnika (np. brak możliwości przesłania JPK_VAT z powodu awarii serwerów Ministerstwa Finansów), to na podatnika nie może zostać nałożona kara grzywny.

Zaufało Nam już ponad 80 000 firm w całej Europie.
Teraz czekamy na Ciebie!
Wybierz Comarch ERP XT!

Testuj za darmo! Wszystkie funkcjonalności do 10 dokumentów bez opłat.