Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

M Zarządzaj firmą przez telefon

Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

Co to jest ePUAP i jak założyć profil zaufany?

18 May, 2023
Redakcja Comarch ERP XT

Każdy, kto chce załatwić swoje sprawy urzędowe w sposób zdalny, musi skorzystać z ePUAP, bez tego cyfrowe usługi administracji państwowej nie będą dla nas dostępne. Dzieje się tak dlatego, że to właśnie ePUAP umożliwia wykorzystanie profilu zaufanego przy składaniu różnego rodzaju wniosków. Czym dokładnie jest ePUAP i kto może z niego korzystać? Jak założyć profil zaufany? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi poniżej!

Co to jest ePUAP

Nazwa ePUAP jest skrótem od Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Jest to platforma teleinformatyczna dostępna online umożliwiająca interakcję między obywatelami a instytucjami publicznymi za pośrednictwem Internetu. Portal ten pozwala na załatwienie wielu różnego rodzaju spraw administracyjnych w sposób zdalny, czyli nie musisz udawać się w tym celu do urzędu. W ten sposób unikasz straty czasu na dotarcie do placówki czy czekanie w kolejkach.

Platforma ePUAP obejmuje swoim zasięgiem wszystkie struktury administracji państwowej, zarówno te na szczeblu centralnym, jak i regionalnym (np. jednostki samorządowe). Składanie dokumentów w formie cyfrowej odbywa się poprzez skorzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej. System ePUAP został uruchomiony w 2008 roku i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2023 r. poz.57).

ePUAP a profil zaufany

Jeśli chcesz załatwiać sprawy online i korzystać z ePUAP w pełnym zakresie możliwości, to potrzebny będzie Ci do tego profil zaufany, który założysz za pośrednictwem rządowej platformy. Czym on dokładnie jest? Profil zaufany (eGo) jako środek identyfikacji elektronicznej jest narzędziem służącym do potwierdzenia tożsamości użytkownika w systemie ePUAP, gwarantując wiarygodność i bezpieczeństwo realizowanych za pośrednictwem systemu usług i procesów.

Pełni on zatem podobną funkcję jak e-dowód czy podpis kwalifikowany, stanowiąc uwierzytelnienie podejmowanych działań. Jest on przykładowo wykorzystywany przy składaniu różnego rodzaju wniosków. Razem z profilem zaufanym zyskujesz elektroniczny dostęp do instytucji i urzędów, takich między innymi jak:

 • Urząd Skarbowy
 • Ministerstwo Rozwoju
 • ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
 • Organy administracji architektonicznej i budowlanej
 • Ministerstwo Klimatu
 • Krajowy Rejestr Karny i inne

Ponadto, profil zaufany pozwala korzystać z mTożsamości w aplikacji mObywatel, co umożliwia potwierdzenie swojej tożsamości za pomocą aplikacji na smartfona.

Warto zaznaczyć, że profil zaufany jest bezpłatny. Przy czym istnieje również inna możliwość weryfikacji tożsamości i uwierzytelnienia działań realizowanych poprzez platformę ePUAP. Jest nią certyfikat kwalifikowany, określany potocznie także jako podpis kwalifikowany. To drugie rozwiązanie jest jednak płatne i dostarczane przez certyfikowane podmioty. Jest  to także nieco bardziej skomplikowane rozwiązanie, ponieważ na podpis kwalifikowany składa się specjalny zestaw z kartą kryptograficzną, czytnikiem kart oraz specjalnym oprogramowaniem.

Co załatwisz przez ePUAP i profil zaufany?

Za pośrednictwem platformy ePUAP można załatwić większość spraw urzędowych. Możesz za jego pomocą zyskać potrzebne informacje czy wysłać pismo urzędowe (jako dokument elektroniczny). Jak już wiesz, platforma obejmuje swoim zasięgiem różne podmioty i organy administracji, takie jak urzędy skarbowe, ZUS czy CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Dzięki temu za pośrednictwem platformy i profilu zaufanego można składać różnego rodzaju wnioski, przykładowo wniosek o wpis do CEIDG (rejestracja działalności gospodarczej) czy pobierać różnego rodzaju zaświadczenia. Na tym jednak nie koniec!

Można także wygodnie monitorować w systemie przebieg realizowanych działań, sprawdzając przykładowo, czy wyrabiany nowy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru lub jaki jest aktualny status zwrotu nadpłaty podatku dochodowego. Przy czym profil zaufany umożliwia logowanie do różnych aplikacji administracji publicznych, ponieważ wszystkie urzędy muszą posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą.

Profil zaufany pozwala przede wszystkim na:

 • rejestrację działalności gospodarczej
 • składanie różnego rodzaju wniosków online – w tym wniosek o 500+, becikowe czy o wydanie wtórnika prawa jazdy
 • zgłoszenie zniszczenia lub utraty dowodu osobistego
 • sprawdzenie liczby swoich punktów karnych
 • uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (małżeństwa, urodzenia, zgonu)
 • złożenie PIT-u
 • wystąpienie o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • zalogowanie się do IKP (Internetowe Konto Pacjenta)
 • sprawdzenie historii pojazdu z zagranicy

Wysyłając elektroniczną korespondencję za pośrednictwem ePUAP, jej dostarczenie jest potwierdzony Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, co w praktyce działa jako cyfrowe awizo.

Jak założyć konto na platformie ePUAP

Do założenia konta na ePUAP potrzebny jest dostęp do Internetu i dowód tożsamości – może być to dowód osobisty albo paszport. W celu zarejestrowania się do systemu musisz wejść na stronę epuap.gov.pl i wybrać opcję zarejestruj się. Najlepiej już wcześniej przygotuj sobie swoją nazwę użytkownika oraz hasło, za których pośrednictwem będziesz się później logować do systemu.

Pamiętaj, że wielkość liter ma znaczenie. Zadbaj o to, aby hasło miało wysoki stopień trudności – musi mieć minimum 8 znaków – w tym przynajmniej 1 literę małą, 1 literę dużą, 1 cyfrę albo 1 znak specjalny. Co ważne, po ustaleniu nazwy użytkownika nie można jej już zmienić, więc dobrze ją przemyśl.

Do rejestracji potrzebny będzie również adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, na który otrzymasz SMS z jednorazowym kodem weryfikacyjnym. Przy zakładaniu konta na ePUAP musisz wypełnić znajdujący się tam formularz. Po podaniu numeru PESEL automatycznie zostaje złożony wniosek o profil zaufany, który wymaga potwierdzenia.

Profil zaufany założenie i weryfikacja

Uzyskanie profilu zaufanego nie jest trudne. Można to zrobić w trakcie zakładania konta na platformie ePUAP lub bezpośrednio na stronie serwisu pz.gov.pl. Jedna osoba może mieć tylko jeden profil. Żeby móc go uzyskać konieczne jest posiadanie numeru PESEL oraz pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych.

W momencie tworzenia profilu zaufanego możesz wybrać kilka opcji weryfikacji swojej tożsamości, która jest niezbędna do jego aktywacji. Możesz to zrobić poprzez:

 • Wizytę w placówce – następuje ona po wypełnieniu formularza online na ePUAP lub w serwisie Profil Zaufany. W takiej sytuacji trzeba w ciągu 14 dni od założenia konta udać się do Punktu Potwierdzającego. Przy czym nie w każdym urzędzie znajdują się takie punkty. Aktualnie w kraju i za granicą jest ich ponad 2 tysiące. W celu zlokalizowania najbliższego punktu warto skorzystać z dostępnej na stronie serwisu pz.gov.pl wyszukiwarki.
 • Bank lub innego dostawcę tożsamości – autoryzacja poprzez zalogowanie się do swojego banku internetowego czy innego dostawcy tożsamości. Odbywa się ono za pośrednictwem specjalnej aplikacji API w czasie zakładania profilu. Przy czym pamiętaj o tym, że dane konta weryfikującego tożsamość muszą zgadzać się z danymi użytkownika, który zakłada profil zaufany. Jeśli masz konto współdzielone, to każdy użytkownik musi mieć inne dane logowania.
 • Rozmowę wideo z urzędnikiem – weryfikacja następuje przez umówioną w konkretnym terminie rozmowę wideo z urzędnikiem przeprowadzaną za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. W takiej sytuacji urzędnik wysyła przed spotkaniem maila z linkiem do rozmowy. Termin, czyli dzień i godzinę, wybierasz samodzielnie.
 • E-dowód – potwierdzenie profilu za pomocą dowodu osobistego zawierającego warstwę elektroniczną i czytnik NFC.

Tym samym, tylko pierwszy sposób wymaga udania się do urzędu w celu potwierdzenia swojej tożsamości. W pozostałych przypadkach weryfikacja jest przeprowadzana zdalnie, przez Internet. Najszybciej i najwygodniej aktywujesz swój profil zaufania przy wykorzystaniu swojego banku lub innego dostawcy tożsamości. Opcja ta jest dostępna 24/7.

Okres ważności Profilu Zaufanego

Warto pamiętać również o tym, że profil zaufany nie jest dożywotni. Jest to bowiem uwierzytelnienie terminowe – jego ważność wynosi 3 lata. Po upływie tego okresu podlega ponownej weryfikacji. Przedłużenie ważności profilu zaufanego również jest bezpłatne, a sama procedura weryfikacyjna przebiega podobnie, jak w czasie jego zakładania.

Profil zaufany możesz również unieważnić. W tym celu trzeba udać się do dowolnego punktu potwierdzającego, gdzie po okazaniu dowodu tożsamości i podaniu powodu unieważnienia profilu, urzędnik wygeneruje odpowiedni wniosek, który musisz podpisać. Unieważnienie profilu zaufania może odbyć się również automatycznie w sytuacji, gdy usuniesz lub zmienisz wcześniej potwierdzone w profilu dane z konta ePUAP.

Chcesz wygodnie administrować procesami biznesowymi? Stawiasz na cyfryzację i optymalizację? Sprawdź program dla małej firmy i JDG od Comarch ERP XT. Fakturuj i zarządzaj księgowością online oraz magazynem za pomocą nowoczesnego systemu! Prowadź analizy wyników firmy, które naprowadzą Cię na sukces!

Redakcja Comarch ERP XT

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.

Redakcja Comarch ERP XT

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.