Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

M Zarządzaj firmą przez telefon

Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

Split payment w mikrofirmie

13 Jun, 2018
Redakcja Comarch ERP XT

Od lipca wchodzą w życie kolejne zmiany w przepisach, które dotkną także mikrofirmy. Jedną z nich jest wejście w życie split payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności – nowego sposobu na rozliczanie VAT dla transakcji w sektorze B2B.

Założenia podzielonej płatności są proste: przedsiębiorca, uiszczając opłatę za wykonanie usługi wskazuje jaką część płatności bank ma przeksięgować na rachunek VAT dostawcy. W konsekwencji będzie miał on do bieżącej dyspozycji jedynie kwotę netto. W założeniu ma to doprowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego i zapobiegać wyłudzeniom podatku od towarów i usług (VAT). Rozwiązanie to jest z powodzeniem stosowane w szeregu krajów europejskich, m.in. w Czechach, Turcji czy we Włoszech.

ATRAKCYJNA OPCJA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY

Warto pamiętać, że split payment pozostaje na razie tylko wyborem – decyzja o tym, czy skorzystać z nowego modelu płatności, spoczywać będzie po stronie tego, który jej dokonuje. Warto mieć jednak na uwadze, że ustawodawcy zadbali o to, by zachęcić przedsiębiorców do skorzystania z nowej opcji.
Przede wszystkim: split payment sprawi, że uczciwi przedsiębiorcy, którzy w toku swojej biznesowej działalności będą mieli nieszczęście natknąć się na nieuczciwych kontrahentów, będą mogli czuć się bezpieczniej: sankcje ze strony organów kontrolnych nie będą ich dotyczyć.
Dobrym przykładem na zobrazowanie tej zasady jest wyłączenie mechanizmu tzw. solidarnej odpowiedzialności, które dotyczyć będzie wszystkich transakcji wykonanych w modelu podzielonej płatności. W zwykłych transakcjach, jeśli dostawca nie odprowadził podatku VAT od sprzedaży, to odpowiedzialność za to zobowiązanie organy skarbowe mogły „przerzucić” na często niczego nieświadomego odbiorcę. Dzięki split payment uczciwi przedsiębiorcy nie muszą się już tego obawiać.

VAT ZA VAT

Choć kwota VAT będzie częściowo „zamrożona” na dedykowanym jej koncie, przedsiębiorca, który otrzyma płatność w modelu split payment, będzie mógł użyć jej tylko częściowo . Może to wpłynąć na zmniejszenie finansowej płynności firmy, ale wpływać będzie także na popularyzację podzielonej płatności: otrzymaną kwotę za VAT będzie można przede wszystkim wykorzystać do opłacenia innego VAT-u.
Nie należy także obawiać się, że stosowanie split payment wpłynie w inny sposób na bieżące finanse firmy – stosowanie mechanizmu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, jeśli mamy do dyspozycji system IT dysponujący tą funkcją. W takim układzie zdecydowanie się na płatność w tym modelu wiązać się będzie tylko z kilkoma nadprogramowymi kliknięciami. Użytkownicy Comarch ERP XT w regularnej cenie wybranego pakietu otrzymają dostęp do funkcjonalności obsługującej split payment, nad której powstaniem i dostosowaniem do obowiązujących przepisów czuwał zespół wykwalifikowanych i doświadczonych projektantów.

COMARCH ERP XT Z FUNKCJĄ WYSYŁKI PRZELEWU Z SPLIT PAYMENT 

Opcja Split Payment już obowiązuje. W prosty i wygodny sposób wyślesz przelew z podzielonym VATEM z pomocą Comarch ERP XT. Przygotowaliśmy krótką instrukcję jak to zrobić >>KLIKNIJ!<< i sprawdź!

Redakcja Comarch ERP XT

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.

Redakcja Comarch ERP XT

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.