Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

M Zarządzaj firmą przez telefon

Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – komu się opłaca?

6 Oct, 2022
Redakcja Comarch ERP XT

Jednoosobowa działalność gospodarcza może okazać się świetną alternatywą dla osób, które chcą pracować na własny rachunek. Jednak, aby założyć, prowadzić i rozwijać własną firmę trzeba mieć plan, czas, a także podstawowe rozeznanie na temat zasad rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Wiedza ta  może uchronić nas przed błędnymi wyborami oraz pomóc w zakresie podjęcia właściwych decyzji. Jedną z nich  jest wskazanie odpowiedniej formy opodatkowania. Jakie możliwości są dopuszczalne przez polskie przepisy?

Co do zasady, początkujący przedsiębiorca ma do wyboru trzy formy opodatkowania:

 1. opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej – 12% lub 32%,
 2. opodatkowanie według jednolitej stawki podatku liniowego 19%,
 3. oraz zryczałtowane formy opodatkowania w formie Karty Podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z najczęściej wybieranych form opodatkowania w Polsce, co niesie ze sobą szereg korzyści, ale również jak każda forma opodatkowania ma też swoje wady.

Kto może skorzystać z ryczałtu?

To co wyróżnia ryczałt to prosta i przejrzysta forma opodatkowania, bowiem w ramach tej formy opodatkowania, przedsiębiorca płaci podatek od przychodu bez odliczania kosztów jego uzyskania. Z jednej strony jest to wygodne, ponieważ podatnik płaci wyłącznie z góry ‘określony procent’ od swoich przychodów, ale z drugiej strony pojawia się największa wada ryczałtu, czyli brak możliwości pomniejszenia przychodów o poniesione koszty. Tym samym z punktu widzenia wartości płaconego podatku, nie ma żadnego znaczenia, czy podatnik poniósł jakieś koszty, aby zabezpieczyć swoje źródło dochodu, czy też nie poniósł ich wcale.

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być opodatkowane osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ryczałt może być zastosowany do opodatkowania przychodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej zarówno w przypadku jednoosobowej działalności, jak i wtedy, gdy działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w formie spółki jawnej osób fizycznych.

Ponadto z ryczałtu, mogą skorzystać osoby, które:

 • rozpoczynają prowadzenie działalności (za wyjątkiem osób, które w ramach tej działalności będą sprzedawać towary bądź będą świadczyć usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy),
 • w poprzednim roku były opodatkowane w formie karty podatkowej,

a także rolnicy dokonujący sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Warunki korzystania z ryczałtu

Warunkiem ograniczającym dostęp do ryczałtu jest limit przychodów. Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą bowiem skorzystać osoby, u których przychody za zeszły rok przekroczyły równowartość  2 milionów euro.

To jednak nie wszystko. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wykluczają z grona potencjalnych ryczałtowców również osoby, które:

 • opłacają w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej,
 • korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 • osiągają w całości bądź części przychody z prowadzenia apteki,
 • osiągają w całości bądź części przychody z działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • osiągają w całości bądź części przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym – z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Korzyści wynikające z wyboru ryczałtu

Przechodząc jednak do korzyści płynących z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak  sama nazwa wskazuje, podatek ryczałtowy płaci się od przychodu, a nie od dochodu. Oznacza to, że co prawda koszty działalności nie obniżą podatku, ale sama stawka podatku będzie różna i z reguły będzie niższa niż stawka podatku na skali podatkowej (tutaj wyjątek może stanowić niekiedy wyłącznie 12% stawka w I progu podatkowym), a na pewno niższa w przypadku podatku liniowego.

Podatek zryczałtowany od przychodów posiada bowiem aż 10 różnych stawek podatkowych: 2%, 3%, 5.5%, 8.5%, 10%, 12%, 12,5%*, 14%, 15% oraz i 17%.

To, jaką stawką zostanie opodatkowany przychód firmy nie zależy niestety od chęci i woli podatnika, lecz od zapisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, gdzie znajdują się wymienione rodzaje działalności podlegające pod dane stawki.

Główną zaletą ryczałtu jest oczywiście to, że stawka podatkowa zazwyczaj jest znacząco niższa w porównaniu z innymi formami opodatkowania. Decydującym czynnikiem oczywiście będzie tutaj profil działalności, bowiem z ryczałtu chętniej będą korzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność kwalifikującą się do niższej stawki podatkowej.

W praktyce, dużo zależeć będzie jednak od samych kosztów uzyskania przychodu. Jeśli firma będzie ponosiła regularne i wysokie koszty, wówczas niższa stawka podatku nie zawsze zrekompensuje wydatki, jakie będziemy musieli ponieść w związku z zapłatą podatku.  Z pewności dużym plusem ryczałtu będzie również uproszczona księgowość, co w zakresie kosztów związanych z obsługą księgową firmy, również może mieć spore znaczenie.

Ryczałt w systemach Comarch ERP

Niezależnie jednak od wybranej formy opodatkowania, jej wad oraz zalet, każdą z nich poprowadzisz w Comarch ERP XT, a nasi specjaliści zadbają, aby dostarczane oprogramowanie pomogło Ci w jak najprostszy sposób prowadzić i rozwijać swoją firmę.  Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z ewidencji ryczałtowej, znajdziesz ją w programie Comarch ERP XT w ramach pakietu „Księga Podatkowa i Ryczałt”, a udostępnione tam funkcjonalności obejmują m.in:

 • nowe parametry na kartach produktów, przy pomocy których można określić stawkę ryczałtu,
 • automatyczne dodawanie zapisów do ewidencji ryczałtowej podczas zatwierdzania dokumentów sprzedaży,
 • wyliczanie zaliczki na PIT-28,
 • generowanie JPK_EWP,
 • wydruki zapisów ewidencji ryczałtowej.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie dedykowanego modułu ewidencji ryczałtowej, a także na stronach pomocy.

Redakcja Comarch ERP XT

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.

Redakcja Comarch ERP XT

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.